BARTL Franz Konrad 14.6.1750-28.10.1813

Z Personal
Franz Konrad BARTL
Narození 14.6.1750
Místo narození Vejprty
Úmrtí 28.10.1813
Místo úmrtí Olomouc
Povolání 1- Matematik
36- Ostatní průmyslová odvětví
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 231

BARTL, Franz Konrad, * 14. 6. 1750 Vejprty, † 28. 10. 1813 Olomouc, matematik, vynálezce

Po obecné škole v rodišti navštěvoval gymnázium v Ostrově nad Ohří. 1771 odešel na pražskou univerzitu studovat matematiku, filozofii a práva. Od 1775 působil jako učitel aritmetiky, mechaniky a stavitelství na normální (hlavní) škole v Praze. Po získání doktorátu filozofie 1779 byl povolán na pražskou univerzitu jako mimořádný profesor matematiky. 1782 odešel na lyceum v Olomouci, kde až do své smrti působil jako řádný profesor matematiky a ředitel filozofických studií. Byl autorem řady vyhledávaných příruček a prací z oborů matematiky, aritmetiky, účetnictví, geometrie, mechaniky, optiky a astronomie.

Celý život se zabýval konstrukcí hudebních nástrojů, s čímž souvisí jeho vynález klávesové harmoniky. Jím postavený nástroj byl všeobecně obdivován pro důmyslnou konstrukci a zvukovou krásu tónů. Harmoniku, kterou popsal ve dvou publikacích, představil poprvé veřejnosti 1795 v Olomouci, poté 1797 za přítomnosti rakouských arcivévodů v sále vídeňské univerzity. O nástroj projevil zájem i císař František I., který ho objednal a nechal zařadit do sbírek c. k. uměleckého kabinetu. Za odbornou publikační činnost a vynález klávesové harmoniky odměnil 1804 císař B. doživotním zvýšením platu.

D: úplný soupis in: Ch. G. Kayser, Vollständiges Bücherlexikon 1, Leipzig 1834, s. 153n.; G. Wells, Personalbibliographien der Professoren und Dozenten der philosophischen Fakultät der Karl-Ferdinand Universität in Prag im ungefähren Zeitraum von 1700–1800, 1971, s. 86.

L: Wurzbach 1, s. 170; BL 1, s. 52; J. Weinmann, B. F. K. Ein Egerländer Erfinder der Tatenharmonika, in: Der Egerländer 28, 1977, s. 28; EBL 1, s. 59.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jan Novotný