BARTOŇ z Dobenína Cyril Adolf 24.12.1863-29.5.1953

Z Personal
Cyril Adolf BARTOŇ z Dobenína
Narození 24.12.1863
Místo narození Vysoká Srbská u Náchoda
Úmrtí 29.5.1953
Místo úmrtí Náchod
Povolání 33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 235

BARTOŇ z Dobenína, Cyril Adolf, * 24. 12. 1863 Vysoká Srbská u Náchoda, † 29. 5. 1953 Náchod, podnikatel v textilnictví, národohospodář, velkostatkář

Syn Josefa B. z D. (1838–1920), bratr Ladislava (1858 až 1939), Josefa Bohumila (1862–1951) a Arnošta (1869 až 1906). Otec Josefa Jaromíra (1897–1972). Vyučil se u otce barvířem. 1880–83 studoval na vyšší hospodářské škole v Táboře a 1884–85 na agronomickém oddělení univerzity v Halle nad Sálou (Německo). Po návratu domů se podílel na výstavbě mechanické tkalcovny a zpracovával firemní účetnictví. 1894 se stal s třetinovým podílem spolumajitelem firmy Staroměstská mechanická tkalcovna, barevna a tiskárna Josef Bartoň a synové v Náchodě. 1910 zakoupil spolu s bratrem Josefem Bohumilem velkostatek a zámek na Zbraslavi (dnes Praha), který se později stal jeho výhradním majetkem. Účastnil se velmi aktivně i veřejného života a byl činný v řadě odborných institucí. Byl kupř. členem a od přelomu století místopředsedou rakouské Průmyslové rady, 1902 inicioval založení Spolku českých průmyslníků textilních, působil v obecních radách ve Starém Městě nad Metují a Náchodě a byl okresním zastupitelem v Náchodě. Od 1920 působil ve výboru Městské spořitelny v Náchodě (1891 ji spoluzaložil jeho otec), 1924–33 byl jeho předsedou. Na vlastní náklady zřídil okresní chorobinec a městský chudobinec. 1932 jej zvolili do výboru Jednoty pro dostavění chrámu sv. Víta a o rok později do výboru Národního muzea v Praze. 1913 mu bylo uděleno čestné občanství ve Zbraslavi, s bratrem Josefem Bohumilem patřil k čestným občanům i v řadě obcí na Náchodsku. Podílel se také na rozvoji českého bankovnictví, 1909 navrhl zřízení První české diskontní společnosti v Praze.

L: ČsB 1, 7. 9. 1937; OSND 1/1, s. 462; ISN 2, s. 184; KSN 1, s. 346; Köpfe, s. 22; Tomeš 1, s. 49; Myška, s. 33n. (kde další literatura).

P: Rodinný archiv, SOA Zámrsk.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Černý, Jana Brabencová