BARTOŇ z Dobenína Ladislav 13.11.1858-20.11.1939

Z Personal
Ladislav BARTOŇ z Dobenína
Narození 13.11.1858
Místo narození Vysoká Srbská u Náchoda
Úmrtí 20.11.1939
Místo úmrtí Česká Skalice
Povolání 33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 237

BARTOŇ z Dobenína, Ladislav, * 13. 11. 1858 Vysoká Srbská u Náchoda, † 20. 11. 1939 Česká Skalice, průmyslový podnikatel v textilnictví

Vnuk Josefa B. (1803–1849), nejstarší syn Josefa B. z D. (1838–1920), bratr Josefa Bohumila (1862–1951), Cyrila Adolfa (1863–1953) a Arnošta (1869–1906). Absolvoval měšťanskou školu v Náchodě a u otce se vyučil barvířství. Ve Vídni navštěvoval obchodní školu. Na počátku 80. let spravoval ve Vídni a Praze rodinné sklady a zastupoval otce v obchodních jednáních v Čechách, Horním i Dolním Rakousku. 1886 si zřídil vlastní sklad, který na počátku 90. let přenesl do Vídně. 1892 založil parní barevnu a tiskárnu v České Skalici, 1893 továrna dostala název Ladislav Bartoň, tkalcovna, parní barevna, úpravna a tiskárna. 1897 vstoupil do podniku jako veřejný společník bratr Josef Bohumil a firma nesla do 1905, kdy tento bratr z firmy zase odešel, název Bratři Bartoňové, tkalcovna, parní barevna, úpravna a tiskárna. Firma pak užívala původní název. 1905–07 byla rozšířena barevna a tiskárna, vystavěna mechanická tkalcovna a přípravna včetně šlichtovny. 1913 koupil B. v Malé Skalici od hořického továrníka Karla A. Tučka bývalou Etrichovu přádelnu bavlny a mechanickou tkalcovnu. 1915 nesla firma název Ladislav Bartoň, přádelna bavlny, mechanické tkalcovny, barevna a tiskárna. 1935 se B. vzdal řízení podniku a prodal jej s pozemky a činžovním domem ve Vídni synovcům Aloisu Dinterovi, řediteli přádelny a tkalcovny v České Skalici a Josefu Jaromíru Bartoňovi, spolumajiteli tkalcovny a přádelny bavlny v Náchodě a manželovi neteře Jiřímu Čerychovi, který byl vedoucím barevny a tiskárny. Nová firma začala užívat název Českoskalická přádelna bavlny, mechanická tkalcovna, barevna a tiskárna, dříve Ladislav Bartoň se sídlem v České Skalici.

L: Textilní zájmy 12/1928; OSND 1/1, s. 462; ISN 2, s. 184; J. Kejzlar a kol., Dějiny textilní výroby v České Skalici, in: Sborník studií, 1987, s. 16, s. 114n.; Tomeš 1, s. 49; Myška, s. 32 (kde další literatura).

P: SOA Zámrsk, rodinný archiv; PA TIBA n. p. Kocbeřice.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Černý, Jana Brabencová