BASTL Emanuel 19.5.1874-1.1.1950

Z Personal
Emanuel BASTL
Narození 19.5.1874
Místo narození Smíchov (Praha)
Úmrtí 1.1.1950
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 77- Hudební skladatel
78- Hudební interpret
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 267

BASTL, Emanuel, * 19. 5. 1874 Smíchov (Praha), † 1. 1. 1950 Plzeň, dirigent

Studium houslové hry na konzervatoři absolvoval 1892 a stal se kapelníkem sezonního orchestru v lázních Baden u Vídně. 1893–1912 působil v Plzni; nejprve byl koncertním mistrem a od 1895 (vedle prvního kapelníka Antonína Kotta) operetním kapelníkem ve společnosti Vendelína Budila, 1900–02 kapelníkem ve společnosti Františka Trnky a poté znovu u Budila. Po Kottově smrti 1905 se stal Budilovým prvním kapelníkem. Od konce sezony 1915/16 do 1919 byl dirigentem první stálé české scény v Národním domě v Moravské Ostravě, kterou provozovala Drašarova společnost, 1919–27 vedl operu Národního divadla moravskoslezského, která z ní vznikla. 1928–32 stál v čele opery Moravského divadla v Olomouci. Po odchodu do penze dirigoval v Plzni orchestrální sdružení (1934–37). Též komponoval, zvláště scénickou hudbu. V Plzni, kde byla dlouhá tradice české opery, uvedl poprvé česky Pucciniho Madame Butterfly (8. 12. 1907) a 1911–12 realizoval cyklus Smetanových oper. V Ostravě uváděl opery v české řeči často poprvé, podobně jako v Opavě, kde hrál 1919–26 pohostinsky s ostravským souborem (první představení 5. 1. 1919, Smetana, Prodaná nevěsta, dále Janáček, 1924 Smetanův cyklus, Fibichovy scénické melodramy ad.). V Olomouci pracoval v ekonomicky složitých letech hospodářské krize, kdy se český a německý soubor dělily o divadelní budovu a česká opera hrála mnoho zájezdových představení (Liberec, Teplice, Ústí nad Labem, Košice). Měl pověst přísného, solidního, svědomitého, spíše konzervativně zaměřeného dirigenta, který dobře ovládal kmenový repertoár a dokázal operní scéně udržet publikum.

L: E. Ambros – J. Čičatka, Dvacet let české opery v Olomouci. Studie z kulturních dějin střední a severní Moravy, 1942; Sto let českého divadla v Plzni 1865–1965, 1965, s. 79, 285; 60 let. Státní divadlo v Ostravě 1919–1979, 1979, s. 14n.; A. Špelda, Podíl Plzně na progresivním vývoji českého hudebního divadla, in: Divadlo v české kultuře 19. století, 1985, s. 32n.; M. Zbavitel, Kalendárium divadla v Opavě, 1995, s. 47n., 57; J. Štefanides, České divadlo v Moravské Ostravě 1908–1919, 2000, passim; Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, 2001 (kde soupis literatury); Slezsko 5, s. 14 (kde literatura).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jitka Ludvová