BAUDISS Leo 21.11.1861-13.9.1914

Z Personal
Leo BAUDISS
Narození 21.11.1861
Místo narození Praha
Úmrtí 13.9.1914
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 279-280

BAUDISS, Leo, * 21. 11. 1861 Praha, † 13. 9. 1914 Vídeň (Rakousko), technik, konstruktér, pedagog

Německou vysokou školu technickou v Praze ukončil 1879 a poté pracoval v několika menších strojírenských podnicích v Praze a Berlíně. 1883 nastoupil do Rustonovy pražské továrny, která od 1840 vyráběla parní a vlečné lodě pro říční dopravu, později začala stavět parní bagry, železné remorkéry a vlečné čluny. 1886 nakrátko přešel do strojírenské továrny J. C. Freunda v Charlottenburgu u Berlína. 1887 se vrátil do Rustonky. Tam pracoval od 1894 jako vedoucí konstrukčního odboru parních strojů a mohl plně rozvinout konstruktérský talent. Byl autorem mnoha úspěšných návrhů především lodních mechanických zdvihadel pro překonávání výškových rozdílů na vnitrozemských průplavech. B. odborný zájem však byl daleko širší, zajímal se o motory a pracovní stroje, vodní kola, turbíny, parní kotle, pístové pumpy, parní vodotažné stroje, dmychadla a kompresory. B. návrhy vynikaly účelnou jednoduchostí, hospodárností a elegancí konstrukce. Byl autorem mnoha patentů z oboru parních a lodních strojů. V prosinci 1900 se stal profesorem stavby strojů na Německé vysoké škole technické v Praze, fakultě strojírenské. V přednáškách se soustředil především na parní motory, řízení rychlosti motorů, stroje k stlačení plynů. Přednášky doplňoval předváděním modelů, takže se staly přehledným obrazem úrovně dobového bádání. Publikoval teoretické stati, především k otázkám namáhání částí strojů. V říjnu 1904 přešel na Technickou vysokou školu do Vídně, kde přednášel opět stavbu strojů. Tam B. rozvinul i organizační talent, inicioval zřízení strojírenské laboratoře. 1906–09 zastával funkci děkana strojírenské fakulty a 1909/10 byl zvolen rektorem vídeňské techniky.

D: Beiträge zur zeichnerischen Ausmittlung von Steuerungsgetrieben, in: Dürglers Polytechnisches Journal, 28. Jg., Heft 27–30; Beitrag zur Ausmittlung des Kulissenantriebs bei der Heusinger-(Walschaert) Steuerung, in: Zeitschrift d. Vereins deutscher Ingenieure, 1908, s. 141n.; Ein neues Verfahren zur Ausmittlung der Zweiexzenterkulissensteuerungen, in: Zeitschrift d. Österr. Ing.-und Architekten-Vereins, 1910, č. 22.

L: BL 1, s. 56; ÖBL 1, s. 54; Die k. k. Technische Hoch schule in Wien 1815–1915, Wien 1915, s. 259, 313; Poggendorff 7a, s. 1 (kde soupis díla); MSA 105, s. 2n.; H. Seidler, L. B., in: Bericht über die feierliche Inauguration des Rektors 1914/15 der TH Wien; Programm der k. k. deutschen Technischen Hochschule Prag, 1904, s. 18, 69; 150 Jahre Technische Hochschule in Wien, Wien 1965, s. 109, 302, 384, 387, 408; Die k. k. Deutsche Technische Hochschule Prag 1806–1906, 1906, s. 369, 487.

Miloš Hořejš, Jiřina Masnerová