BAUER František Salesius 26.1.1841-25.11.1915

Z Personal
František Salesius BAUER
Narození 26.1.1841
Místo narození Hrachovec u Vsetína
Úmrtí 25.11.1915
Místo úmrtí Olomouc
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 283

BAUER, František Salesius, * 26. 1. 1841 Hrachovec u Vsetína, † 25. 11. 1915 Olomouc, brněnský biskup, olomoucký arcibiskup, moravský metropolita

Pocházel z rodiny mlynáře. Po maturitě na piaristickém gymnáziu v Kroměříži studoval bohosloví v Olomouci a 19. 7. 1863 byl vysvěcen. Stal se kaplanem ve Vyškově, ale brzy nato se vrátil do Olomouce jako adjunkt bohoslovecké fakulty. Tam dosáhl titulu ThDr. a jmenování mimořádným profesorem biblického studia. Od 1873 přednášel na teologické fakultě v Praze jako řádný profesor Nového zákona, 1876 byl zvolen děkanem fakulty. Od 1879 byl ředitelem pražského kněžského arcibiskupského semináře. 30. 4. 1882 byl jmenován biskupem brněnským, biskupského svěcení dosáhl 15. 8. v Olomouci a 3. 9. byl v Brně intronizován. 13. 5. 1904 se stal arcibiskupem olomouckým. 27. 11. 1911 byl jmenován kardinálem. Jako biskup brněnský se 1888 účastnil v Římě blahořečení Klementa Hofbauera a jako arcibiskup olomoucký 1909 jeho svatořečení. Ve svých obou působištích podporoval stavební aktivity. V Brně dal přestavět katedrálu, upravit její interiér a zejména přistavět dvě novogotické věže. V Olomouci také rozvíjel rozsáhlou stavební činnost. Podporoval výstavbu konzistorní budovy, rekonstrukci katedrály a kaple blahoslaveného Jana Sarkandra a v Kroměříži vybudování gymnázia. B. dbal o zřízení lesní dráhy a velké pily pro potřebu arcibiskupských lesů. V době brněnského působení byl 1886 spoluzakladatelem (s Bernardinou Haškovou) kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny (brněnské), která se věnovala ošetřovatelské a sociální činnosti. Pětadvacet let zastával funkci tajemníka a zapisovatele biskupských konferencí v rakouské monarchii. Stal se organizátorem i protektorem několika sjezdů katolických věřících – ve Vídni, Olomouci, na Velehradě, kde propagoval cyrilometodějskou myšlenku. Zakládal a podporoval katolické spolky. Publikoval několik studií s náboženskou tematikou. Byl pochován v metropolitním chrámu v Olomouci v kapli sv. Jana Křtitele.

L: BOS 2, s. 24n.; OSN 3, s. 495; OSND 1/1, s. 487; MSN 1, s. 419; Tomeš 1, s. 59; ÖBL 1, s. 55; M. M. Buben, Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů, 2000, s. 17n.; Heller 1 (2. vyd.), s. 18n.; Catalogus cleri (pro olomouckou arcidiecézi), 1916.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Eliška Čáňová