BAUER Jaroslav 18.6.1920-29.1.1995

Z Personal
Jaroslav BAUER
Narození 18.6.1920
Místo narození Křešice u Litoměřic
Úmrtí 29.1.1995
Místo úmrtí Praha
Povolání 11- Geolog
61- Pedagog
3- Chemik nebo alchymista
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 283-284

BAUER, Jaroslav, * 18. 6. 1920 Křešice u Litoměřic, † 29. 1. 1995 Praha, mineralog, pedagog

Působil od 1945 na Chemické fakultě ČVUT v Praze (1953 přeměněna na Vysokou školu chemicko-technologickou – VŠCHT) na katedře mineralogie u Jana Václava Kašpara nejprve jako asistent, od 1965 jako docent. Z politických důvodů byl teprve 1990 jmenován profesorem mineralogie a technologie obnovy a konzervace památek VŠCHT. Zabýval se technickou mineralogií, gemologií (nauka o drahokamech), syntézou monokrystalů, rozkladem nerostů v umělých hydrotermálních podmínkách, rentgenovou strukturní analýzou, nerosty Českého středohoří, východního Slovenska a Islandu (zejména zeolity), jihočeskými tektity (vltavíny). Jako expert pracoval také v Alžírsku. Při výzkumu ložisek granátů u Třebenic nalezl vzácný nerost moissanit, přírodní karbid křemičitý, dosud známý pouze z meteoritů. Počátkem 70. let se podílel na výzkumu měsíčních hornin získaných posádkami kosmických lodí Apollo 11 a 12. Studoval drahokamy na historických památkách: spolupracoval při výzkumu českých korunovačních klenotů (1945 s prof. Kašparem a 1993), mozaiky Poslední soud nad jižní bránou katedrály sv. Víta na Pražském hradě (1956), ametystových a jaspisových inkrustací stěn kaple sv. Kříže na Karlštejně a Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta (od 1983). Podílel se na objevu zdroje suroviny obkladů u Ciboušova u Klášterce nad Ohří. B. knihy z gemologie a díla popularizující anorganickou přírodovědu vyšly v několika jazycích. Uveřejnil celkem 121 prací, z toho 33 knih.

D: O prešovském sádrovci, in: Sborník VŠCHT 2, 1958, s. 13n.; Zirkony z pyropových štěrků Českého středohoří, in: tamtéž 3, 1959, s. 85n.; Apofyllit z Teigarhornu, in: tamtéž 4, 1960, s. 339n.; Natural alfa-silicon carbide, in: The American Mineralogist 48, 1963, č. 5–6, s. 620n. (s J. Fia lou a R. Hříchovou); Edelsteine, 1966, 143 s. (s A. Bauerovou); Hydrotermální syntéza chryzoberylu IIII, in: Sborník VŠCHT 10, 1968–70, s. 35n., 11, s. 75n., 12, s. 111n. (s D. Ryklem); Radioanalytical determination of elementar composition of lunar samples, in: Proceedings of the Second Lunar Science Conference, 2, 1971, s. 1291n. (se spoluautory); Der Kosmos Mineralführer, Stuttgart – Praha, 1972; La nature, Paris 1981 (s L. Dobrorukou a Z. Podhajskou); Der Kosmos Edelsteinführer, Stuttgart 1982 (s V. Bouškou); Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací, in: Památky a příroda 10, 1985, s. 609n. (s F. Skřivánkem a D. Ryklem); Analýza kamenů na Závišově kříži, in: Technol. Artis 1, 1990, s. 10n.; Tajemství chrámových pokladů, 1993 (s A. Bauerovou).

L: ČBS, s. 30; J. Kouřimský, J. B., in: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení NM (Praha) 3, 1995, s. 279n. (kde bibliografie); Tomeš 1, s. 59n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Vlašímský