BAUER Otakar 5.4.1901-29.9.1956

Z Personal
Otakar BAUER
Narození 5.4.1901
Místo narození Netolice
Úmrtí 29.9.1956
Místo úmrtí Praha
Povolání 53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 286

BAUER, Otakar, * 5. 4. 1901 Netolice, † 29. 9. 1956 Praha, archivář, historik

Po maturitě na Jiráskově gymnáziu v Praze studoval 1920–25 historii a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě UK, kde 1926 získal doktorát z oboru českých dějin a pomocných věd historických. 1922–25 navštěvoval souběžně Státní archivní školu v Praze, poté vstoupil na Právnickou fakultu UK, kterou absolvoval 1931. Od 1923 pracoval v Archivu země České jako kopista, od 1926 tam byl zaměstnán jako smluvní vědecká síla, po 1930 jako definitivní úředník. Kromě pořádání, inventarizace a katalogizace archivních fondů se badatelsky věnoval zejména období vlády Karla IV. Z pozůstalosti Rudolfa Kosseho vydal úvodní svazek ke katalogům listin korunního archivu. 1945–47 vykonával funkci správce archivu, 1947–54 byl jeho ředitelem. Po krátkém působení v Památníku národního písemnictví 1954 se stal vědeckým pracovníkem nově vzniklého Státního ústředního archivu v Praze. 1954–56 vyučoval na Státní archivní škole paleografii a praktická paleograficko-epigrafická cvičení. Byl členem řady spolků (Historický klub, Historický spolek, Československá archivní společnost, Československý spolek historický, Spolek Národního muzea, Spolek přátel starožitností, Pěvecká obec československá, pěvecký spolek Lukes).

D: Několik slov o nejstarším inventáři českého korunního archivu z r. 1937, in: Kaprasův sborník 1930; Kopí sv. Václava, in: ČČH 36, 1930, č. 1, s. 351n.; O původu dvojstrannosti české pečeti panovnické, in: taméž 37, 1931, č. 2, s. 310n.; Poznámky k mírovým smlouvám českopolským z r. 1335, in: Friedrichův sborník, 1931; K počátkům organisace archivu české koruny za panování Karla IV., in: Sborník J. B. Nováka, 1932; Archiv koruny české, 1. Dějiny archivu Koruny české, 1939; Žitava v českých dějinách, 1947, hesla v OSN Karel IV. a Korunní archiv český.

L: F. Beneš, in: Archivní časopis 7, 1957, s. 35n.; M. Čermáková, in: tamtéž 21, 1971, s. 118n.; Kutnar 2, 1978, s. 361; J. Hoffmannová – J. Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000, s. 70n.

P: SÚA Praha; Archiv města Plzně.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jana Šámalová