BAUMANN Adolf 10.7.1855-30.1.1895

Z Personal
Adolf BAUMANN
Narození 10.7.1855
Místo narození Karlsruhe (Německo)
Úmrtí 30.1.1895
Místo úmrtí Dover (Velká Británie)
Povolání 82- Dramaturg, režisér nebo choreograf
81- Divadel. ředitel nebo majitel div. společnosti
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 292

BAUMANN, Adolf, * 10. 7. 1855 Karlsruhe (Německo), † 30. 1. 1895 Dover (Velká Británie), divadelní ředitel, režisér, podnikatel

Některé prameny uvádějí, že pocházel z Prahy; hovořil jen německy. Rozhodl se pro hereckou dráhu. V devatenácti letech debutoval 1874 na scéně Kurhaustheater v německém městě Berg bei Stuttgart. Pak hostoval v Sigmaringen, Görlitz, v Curychu a ve Štětíně. Od 1876 se však již uplatňoval jako úspěšný režisér oper. Ze Štětína byl proto tehdejším ředitelem pražského Německého divadla Angelem Neumannem povolán do Prahy, aby na pražské německé scéně působil jako její hlavní režisér (1886–90). Touha po samostatné činnosti odvedla B. v sezoně 1890/91 do Brna, kde mu bylo městskou radou nabídnuto převzetí uměleckého vedení nově zřízeného Městského divadla. Za tamního působení do července 1893 se B. kromě jiného zasloužil i o první brněnské uvedení děl Richarda Wagnera a založení wagnerovského spolku, jehož se stal předsedou. Inspirován neobyčejným úspěchem provedení Prodané nevěsty pražským ND ve Vídni 1892, předsevzal si uvést Smetanova díla i na německá jeviště. Od 1892 jednal o provozovacích právech s ředitelem ND F. A. Šubertem; posléze od nakladatele J. Weinbergra ve Vídni a dědice B. Smetany J. Schwarze získal provozovací práva vedle Prodané nevěsty i na další Smetanovy opery. Poměrně nejistý a finančně náročný podnik v Berlíně zaštítil entuziastický Smetanův propagátor ustanovením vlastní divadelní společnosti Česká národní opera. Nový projekt se záhy rozvinul v myšlenku turné nejen po Německu, ale i po Americe. Tam spoléhal B. na podporu bratra své manželky, varhaníka a ředitele anglické opery v San Franciscu. V divadle v Chicagu, které švagr najal, se za konání světové výstavy měla dávat operní představení. V únoru 1893 žena B., s níž měl tři děti, vážně onemocněla; B. postavení ředitele diskreditoval propad jím nastudované operety, současně byl B. propuštěn i z místa ředitele brněnské scény. Úspěch uvedení Prodané nevěsty 1. 7. 1893 na berlínské scéně Unter den Linden nedokázal vyvážit následné finanční ztráty a krach B. podnikání. Od září 1893 se B. živil jako zástupce pojišťovací společnosti v Berlíně, posléze si otevřel vlastní divadelní agenturu Theater und Concert Agentur. Jako neúnavný propagátor Smetanova díla spoléhal na provedení oper v New Yorku. V lednu 1895 se proto vydal lodí na cestu do Spojených států, aby v New Yorku nastoupil na místo divadelního režiséra. Svou rodinu zanechal v Londýně. 30. 1. 1895 zahynul ve svých devětatřiceti letech na palubě parníku Elbe severoněmecké plavební společnosti Lloyd, který ztroskotal u pobřeží Anglie při doverské úžině.

L: Heller 5, 1892, s. 5; Dalibor 15, 1893, s. 85; F. Ad. Šubert, Moje vzpomínky, 1902, s. 120 a passim; G. Bondi, Fünfundzwanzig Jahre Eigenregie, 1903, s. 81n.; Divadelní šepty, sv. 1, 1920, č. 3; J. W. Nagl, J. Zeidler, E. Castle, Deutsch Österreichische Literaturgeschichte 4, 1937; MSN 1, s. 419; BL 1, s. 59; KSN 1, s. 455; HS 1, s. 66.

P: Biografický archiv ÚČL.

Marcella Husová