BAYER August 6.3.1882-23.2.1942

Z Personal
August BAYER
Narození 6.3.1882
Místo narození Bayer August portret.jpg
Úmrtí 23.2.1942
Místo úmrtí Mauthausen (Rakousko)
Povolání 6- Botanik
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 298

BAYER, August, * 6. 3. 1882 Jičín, † 23. 2. 1942 Mauthausen (Rakousko), botanik, dendrolog, fytopatolog, pedagog

Studoval 1901–1905 přírodní vědy na filozofické fakultě v Praze. Byl žákem prof. Josefa Velenovského, s nímž se po dobu studií věnoval srovnávací morfologii rostlin. 1900 začal pracovat v přírodovědeckém klubu v Praze. 1905–22 učil jako středoškolský profesor v Jičíně, Příbrami a Praze, 1921 odešel jako suplent na Vysokou školu obchodní v Praze pro obor průmyslové suroviny a 1922 začal přednášet lesnickou dendrologii, fytopatologii a bakteriologii na lesnickém odboru Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ). Na základě práce Monografická studie středoevropských druhů čeledi Sordariaceae se 1926 habilitoval. 1927 byl jmenován mimořádným a 1935 řádným profesorem. Na VŠZ v Brně založil dendrologický ústav, 1929–30 vybudoval arboretum ve Křtinách u Brna. Dřeviny pro výsadbu B. získal od Dendrologické společnosti v Průhonicích, jejímž byl od založení 1920 tajemníkem. B. vědecká činnost byla velmi všestranná a zasáhla do různých oborů botaniky a ochrany přírody. Prováděl floristické průzkumy a sběr rostlin na Jičínsku, v okolí Příbrami a Brdech, na lokalitách v okolí Prahy a poté i na Brněnsku. Četnými nálezy obohatil dílo Karla Domina Prodromus květeny české. Hlavní dílo Botanika speciální, které vyšlo ve dvou vydáních, napsal jako učebnici pro střední i vysoké školy. V českých přírodovědných časopisech uveřejňoval populárněvědecké články. Stal se významným spoluautorem Zahradnického a ovocnicko-vinařského slovníku naučného (1934–42). Po nacistické okupaci a uzavření vysokých škol věnoval jako předseda Svazu ochrany přírody v zemi Moravskoslezské velké úsilí ochraně přírody. Jako český vlastenec se zapojil do protinacistického odboje, 23. 12. 1941 byl zatčen, deportován do koncentračního tábora a umučen. Posmrtně ho brněnská VŠZ jmenovala Dr. h. c.

D: bibliografie in: Sborník Klubu přírodovědeckého Brno 27, 1946, s. 7n.

L: VČAZ 8, 1932, s. 319n.; 21. Výroční zpráva Moravskoslezské akademie věd přírodních 1949, s. 3n.; ČBS, s. 32; Tomeš 1, s. 62; L. Skala, Naši předchůdci 1, 1993, s. 23; Zahradnický slovník naučný 1, 1994, s. 183; Nacistická perzekuce, s. 80-84.

P: Archiv Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, fond A 13.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Zdeněk Koleška