BAYER Emil 18.8.1875-1.6.1947

Z Personal
Emil BAYER
Narození 18.8.1875
Místo narození Jičín
Úmrtí 1.6.1947
Místo úmrtí Brno
Povolání 7- Zoolog
61- Pedagog
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 299

BAYER, Emil, * 18. 8. 1875 Jičín, † 1. 6. 1947 Brno, zoolog, entomolog, pedagog

Vystudoval gymnázium v Jičíně a přírodní vědy na filozofické fakultě v Praze. Byl žákem prof. Františka Vejdovského, v jehož zoologickém ústavu během studií praktikoval. 1898 až 1918 vyučoval jako středoškolský profesor v Praze a Brně, 1918–19 byl okresním školním inspektorem v Prostějově, 1919 nastoupil na brněnskou Vysokou školu zemědělskou (VŠZ), vedl zoologický ústav a byl jmenován řádným profesorem všeobecné a zemědělské zoologie. Na škole 1919–39 a 1945–46 přednášel; 1921–22 tam vykonával funkci děkana lesnického odboru a 1930–31 a 1945 rektora. 1922 vybudoval Biologickou stanici v Lednici na Moravě. Spoluzakládal Biologickou společnost a Moravskou přírodovědeckou společnost (MPS) a pomáhal reorganizovat Moravské zemské muzeum, ředitelem jeho zoologického oddělení byl jmenován 1904. Podílel se rovněž 1905 na založení Klubu přírodovědeckého v Brně a stal se jeho čestným členem, přispěl ke zřízení Komise pro přírodovědecké prozkoumání Moravy. B. se zpočátku zabýval histologií a získal uznání i v zahraničí studiemi o smyslových kožních ústrojích pijavek (Hirudinidae). Dále zkoumal rostlinné hálky (cecidologie) a věnoval se i užité zemědělské a lesnické entomologii. Zajímala ho ornitologie, spolupracoval s ornitologickou částí časopisu Stráž myslivosti. Na Biologické stanici v Lednici věnoval pozornost planktonu a vodním roztočům. Byl autorem rozšířené učebnice zoologie a hesel z oboru zoologie pro (Konšelův) Naučný slovník lesnický, Naučný slovník technický a Ottův slovník naučný. Jeho široký zájem o přírodu zahrnoval i botaniku a mykologii, své bohaté teoretické znalosti popularizoval, např. v publikacích pro holubáře a myslivce. Kromě pracovní a organizační činnosti v přírodovědných společnostech se B. angažoval i v národnostním hnutí. Působil v Národní jednotě pro jihozápadní Moravu. Byl činovníkem Sokola a členem Družstva Národního divadla v Brně. Redigoval Sborník VŠZ v Brně, časopis Stráž myslivosti, výroční zprávy MPS a Zprávy Komise pro přírodovědecký výzkum Moravy. Získal čestný doktorát přírodních věd Masarykovy univerzity v Brně a členství ve významných vědeckých společnostech.

D: bibliografie prací in: Sborník Klubu přírodovědeckého Brno 17, 1934, s. 6n.; ČsB, nestr.; Věstník Čs. zoologické společnosti 11, 1947, s. 8n.; Příspěvky k poznání českých hálek, 1912; Hosté v zoocecidiích, 1914; Moravské hálky, 1914; Třídění hálek a cecidologické názvosloví, 1914; Hálky našich ovocných stromů, 1915; Synopsis zoocecidií středoevropských se zřetelem k zemím českým, 1916–1920; Původ, morfologie a cizopasníci holubů domácích, 1940; Cizopasníci naší lovné zvěře, 1938; Praktická cvičení zoologická a biologické pokusy, 1917; Zoologie všeobecná, 3. vyd. 1948; Příspěvek k znalostem rozšíření hub z tříd Basidiomycetes a Ascomycetes v ČSR, 1933.

L: Příroda 18, 1924, s. 293n.; tamtéž 28, 1935, s. 161n.; Sborník Klubu přírodovědeckého Brno 17, 1934, s. 3n.; Kulturní adresář ČSR 2, 1936, s. 123; Naučný slovník lesnický 1, 1954, s. 89; Věstník Čs. společnosti zoologické 11, 1947, s. 5n.; 21. výroční zpráva Moravskoslezské akademie věd přírodních 1949, s. 63n.; Sborník Klubu přírodovědeckého Brno 27, 1948, s. 40n.; OSN 28, s. 93; Koleška 1, s. 9n.; ČBS, s. 32; Tomeš 1, s. 62.

P: Archiv Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno, II. manipulace, fond B IV/1, kart. 52, inv. č. 13 – osobní spis E. B.; MZM Brno (sbírky s doklady k původním pracím E. B.); sbírka evropských a ceylonských hálek (1 000 položek), speciální sbírka moravských hálek (411 položek), obecná entomologická sbírka: ČSR, ostatní Evropa, již. Evropa (Balkán), Ceylon a speciální entomologická sbírka z Moravy.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Zdeněk Koleška, Gustav Novotný