BAYER Karl 7.6.1854-25.7.1930

Z Personal
Karl BAYER
Narození 7.6.1854
Místo narození Polná u Jihlavy
Úmrtí 25.7.1930
Místo úmrtí Chotěboř
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 302

BAYER, Karl, * 7. 6. 1854 Polná u Jihlavy, † 25. 7. 1930 Chotěboř, lékař-chirurg, básník

Syn notáře, po maturitě na gymnáziu v Německém (Havlíčkově) Brodě studoval 1873–79 na pražské lékařské fakultě. Poté získal místo operačního eléva na 2. chirurgické klinice, od října 1879 místo asistenta, které zastával až do 1887 (po rozdělení fakulty 1883 to byla 1. chirurgická klinika německé fakulty). 1885 se habilitoval z chirurgie, 1887–1918 byl přednostou a primářem chirurgického oddělení německé dětské nemocnice v Praze. 1892 se stal mimořádným profesorem (až do 1913 neplaceným). 1892–1929 zastával funkci primáře v pražské nemocnici milosrdných bratří. 1906 založil sanatorium Červeného kříže v Praze, které vedl do 1918. Do důchodu odešel 1924. Přesto, že určitou dobu řídil tři lůžková zařízení, nikdy nezískal vlastní kliniku. Patřil k vynikajícím operatérům i pedagogům s rozsáhlou soukromou praxí a k nejoblíbenějším pražským pediatrům. Byl též literárně činný, vydal českou a německou sbírku básní. Poté, co se rozhodl pro působení na německé lékařské fakultě, se s českou veřejností dále nestýkal a česky mluvil jen s českými pacienty. Napsal přes 100 odborných prací (z toho dvě učebnice), nejčastěji s tematikou z ortopedické a dětské chirurgie, zabýval se též histogenezí lymfatických žláz.

D: Chirurgie in der Landpraxis, Berlin 1892; Grundriss der chirurgischen Operationstechnik, Berlin 1894; Der angeborene Leistenbruch, Berlin 1896; bibliografie in: H. Putz, Die Personalbibliographien der Professoren und Dozenten der Chirurgie, Orthopädie und Dermatologie an der Deutschen medizinischen Fakultät der KFU in Prag im ungefähren Zeitraum 1900–1945, Dissertation Erlangen – Nürnberg 1969, s. 3n.

L: I. Fischer, Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte in den letzten 50. J. 1, s. 83; BSPLF 1, s. 78; BLDMF, s. 38; BL 1, s. 62; OSND 1/1, s. 495; Rektors-Installationen-Berichte der Deutschen Karls-Universität in Prag für das Studienjahr 1929/30, 1930, s. 54n. (foto); J. Vinař, Chirurg básník, in: Rozhledy v chirurgii 17, 1938, s. 319n.; J. Brdlík, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, 1957, s. 26n. (foto).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Ludmila Hlaváčková