BEČVÁŘ Josef 11.11.1900-2.2.1969

Z Personal
Josef BEČVÁŘ
Narození 11.11.1900
Místo narození Semice u Písku
Úmrtí 2.2.1969
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 320

BEČVÁŘ, Josef, * 11. 11. 1900 Semice u Písku, † 2. 2. 1969 Plzeň, strojní inženýr, pedagog

Absolvoval reálku v Písku a vystudoval strojní inženýrství na ČVUT v Praze. Již během studií a po jejich ukončení byl asistentem v Ústavu parních motorů a kompresorů u prof. Jana Zvoníčka. 1927 nastoupil do Škodových závodů v Plzni, do oddělení parních turbín, kde pracoval sedmadvacet let, nejprve jako patentový referent a výpočtář, později se stal šéfkonstruktérem, zástupcem ředitele a vedoucím technické konstrukce. B. patřil k našim předním odborníkům pro stavbu parních turbín. Podílel se na jejich vývoji, podařilo se mu odstranit mnohé nedostatky (např. chvění lopatek turbín). Navrhoval turbíny o výkonech 110, 200 a 500 MW, což byly v té době ve světovém měřítku mezní výkony turbín. Tyto stroje Škodovka exportovala do celého světa, protože vynikaly spolehlivostí a vysokou účinností. Krátce po založení Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE) v Plzni B. navázal se školou spolupráci, a to od 1951/52 jako externí učitel. 1955 byl jmenován řádným profesorem a vedoucím katedry tepelných turbín. Ve školním roce 1962/63 zavedl studijní obor jaderně energetická zařízení. Jeho přednášky vynikaly vysokou úrovní. Své celoživotní odborné zkušenosti shrnul do celostátně používané učebnice Tepelné turbiny a do kolektivního díla Jaderné elektrárny, jehož zpracování vedl. Kromě toho napsal asi dvacet článků pro odborné časopisy. Založil a garantoval mezinárodní konference Parní turbíny velkých výkonů, které se opakovaně konaly v Plzni za účasti evropských odborníků. B. zastával různé funkce (např. člen vědecké rady VŠSE, oborové komise ministerstva školství, předseda komise pro obhajoby disertačních prací, předseda státní komise pro obory tepelné turbíny a jaderná energetika na ČVUT v Praze a na VŠSE v Plzni aj.) Byl oceněn státním vyznamenáním Za vynikající práci, Zlatou pamětní medailí závodu Škoda a Zlatou medailí VŠSE.

D: Tepelné turbiny, 1968; J. B. a kol., Jaderné elektrárny, 1978.

L: A. Hyna – T. Jílek – J. Slípka, Osobnosti plzeňského vysokého školství. Západočeská univerzita v Plzni, 2002; Tomeš 1, s. 64; J. Geršlová – M. Sekanina, Lexikon našich hospodářských dějin, 2003, s. 43.

P: Archiv Západočeské univerzity v Plzni.

Daniel Mayer