BECKER Tobias Johannes 15.7.1649-11.9.1710

Z Personal
Tobias Johannes BECKER
Narození 15.7.1649
Místo narození Králíky
Úmrtí 11.9.1710
Místo úmrtí Hradec Králové
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 313-314

BECKER, Tobias Johannes (též BEKER), * 15. 7. 1649 Králíky, † 11. 9. 1710 Hradec Králové, královéhradecký biskup

Po studiích na jezuitském gymnáziu v Kladsku odešel na univerzitu do Prahy a 1670 byl promován doktorem filozofie. Rozhodl se dále věnovat dráze duchovního, studoval teologii a ještě před jejím dokončením byl 18. 3. 1673 vysvěcen na kněze. 1679 se nakrátko stal kaplanem v kostele při voršilském klášteře v Praze, poté děkanem v Hostinném v Podkrkonoší a 1681 kanovníkem svatovítské metropolitní kapituly v Praze. Jako vyznavač kultu Jana Nepomuckého se zasloužil o kamenosochařskou výzdobu jeho hrobu ve svatovítské katedrále. 1696 založil a 1700 vysvětil nový mariánský poutní chrám na Lysé hoře u Králík (Hora Matky Boží). Císař Leopold I. jmenoval B. 24. 11. 1701 královéhradeckým biskupem, 3. 4. 1702 papež Klement XI. jmenování potvrdil a 14. 5. ho biskup Jaroslav ze Šternberka v Litoměřicích konsekroval. 27. 5. proběhla intronizace v královéhradecké katedrále sv. Ducha. B. byl schopným organizátorem, který se opíral o přízeň jezuitů. Ve své diecézi se věnoval četným hospodářským a stavebním aktivitám. Získal finanční prostředky pro zřízení hradeckého semináře, kněžského domu, přestavbu rozsáhlého barokního komplexu s kostelem Jana Nepomuckého a zahájil rovněž přestavbu biskupské rezidence, z níž stačil dokončit vstupní křídlo a kapli. Stavební činnost pokračovala i v Králíkách, kde byly za jeho působení dokončeny ambity, osm kaplí podél cesty do města a budován klášter. Rok před smrtí začal v Chrasti u Chrudimi přestavovat biskupský zámek a položil základy nového kostela. Za svého episkopátu vytvořil podmínky pro působení několika nových církevních řádů na Královéhradecku. V rodišti má B. pamětní desku.

D: soupis in: A. Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum alierumque praelatorum et canonicorum St. Metropolitanae Ecclesiae Pragensis, Pragae, Suppl. 3, 1921, s. 4n.

L: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, ed. Erwin Gatz, Berlin 1990, s. 24n.; H. Brückner, Die Gründung des Bistums Königgrätz, Königstein/Taunus 1964 (Veröffentlichungen des Königsteiner Instituts für Kirchen- und Geistesgeschichte der Sudetenländer), s. 203n.; A. Podlaha, c. d., s. 220n.; J. Francek – J. Jakl, Biskupové královéhradečtí, 1990, s. 8; M. M. Buben, Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů, 2000, s. 20n.; OSN 3, s. 636; BOS 2, s. 49; BL 1, s. 66.

Jiří-Joseph Veselý, Marie Makariusová