BECK Carl Richard 24.11.1858-18.8.1919

Z Personal
Carl Richard BECK
Narození 24.11.1858
Místo narození Niederpfannenstiel (Německo)
Úmrtí 18.8.1919
Místo úmrtí Freiberg (Německo)
Povolání 11- Geolog
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 311

BECK, Carl Richard, * 24. 11. 1858 Niederpfannenstiel (Německo), † 18. 8. 1919 Freiberg (Německo), geolog, pedagog

Vystudoval univerzitu v Lipsku. 1883–94 tam působil v saském Zemském geologickém ústavu, 1895–1919 byl profesorem ložiskové geologie na báňské akademii ve Freibergu. Podílel se na geologickém mapování Saska 1:25 000, vypracoval 13 mapových listů. Z nich 7 zasahovalo na území Čech v oblasti Krušných hor a Labských pískovců, mj.: list Elster – Schönberg (Krásná) vydaný 1885, Grosser Winterberg – Tetschen (Děčín) 1895, Fürstenwalde – Graupen (Krupka) 1908. Tyto vynikající mapy dodnes patří k základním podkladům pro poznání geologie krušnohorského krystalinika a severní části české křídové pánve. 1900 vydal učebnici geologie rudních ložisek, 1914 práci o ložisku cínových rud v Krupce severně od Teplic.

D: Erläuterungen zu Blatt Gr. Winterberg – Tetschen der geologischen Karte des Königreiches Sachsen, Leipzig, 1895 (s J. E. Hibschem); Lehre von den Erzlagerstätten, Berlin, 1900; Die Zinnerzlagerstätten von Graupen in Böhmen, in: Jahrbuch der Geologischen Reichsanstalt Wien 64, 1914, s. 269n.

L: R. Kettner, R. B., in: Časopis pro mineralogii a geologii 3, 1958, s. 120n.; G. Mathe, C. R. B., in: Mitteilungen der Gesellschaft für geologische Wissenschaft der DDR 12, 1984, s. 30n.; NGS, s. 665.

Pavel Vlašímský