BEDŘICH †31.1.1179

Z Personal
BEDŘICH
Narození ?
Úmrtí 31.1.1179
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 330

BEDŘICH (též FRIEDRICH), * ?, † 31. 1. 1179 ?, pražský biskup

Byl synem saského falckrabětě Friedricha z Putelendorfu z rodu hrabat z Gosecku. Nejprve se stal magdeburským kanovníkem. Úřad pražského biskupa získal po smrti svého předchůdce Gotpolda (1169). Byl mu udělen na základě intervence jeho příbuzné královny Judity, manželky českého krále Vladislava II. Zastával ho deset let až do své smrti. Jako cizinec, který neměl s Čechami nic společného a ani neovládal český jazyk, se v domácích poměrech orientoval jen velmi obtížně. V tehdejším schizmatu se přidržel papeže Alexandra III. Blíže neznámé rozepře měl s knížetem Soběslavem II., počínaje 1175 se však jejich konflikty ztlumily. Do dění pražské diecéze významněji nezasáhl.

L: V. Novotný, České dějiny, I. 2. Od Břetislava I. do Přemysla I., 1913 (rejstřík); J. Kadlec, Přehled českých církevních dějin 1, 1991, s. 112; M. Bláhová – J. Frolík – N. Profantová, Velké dějiny zemí Koruny české I. Do roku 1197, 1999, s. 620n.

Josef Žemlička