BEDNÁŘ Karel 17.2.1910-3.9.1970

Z Personal
Karel BEDNÁŘ
Narození 17.2.1910
Místo narození Jaroměřice nad Rokytnou
Úmrtí 3.9.1970
Místo úmrtí Praha
Povolání 53- Historik
12- Geograf
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 325

BEDNÁŘ, Karel, * 17. 2. 1910 Jaroměřice nad Rokytnou, † 3. 9. 1970 Praha, archivář, historik a geograf

Vyšší vzdělání získal v dospělosti. Studoval při zaměstnání, které vykonával v Archivu země české. Disertaci na Přírodovědecké fakultě UK na téma sídelního zeměpisu oblasti mezi Benešovem a Sedlčany obhájil 1951 u Bedřicha Šalamona a Josefa Pohla-Doberského. Od 1952 pracoval v Historickém ústavu ČSAV, nejprve ve fotolaboratoři, od 1959 v oddělení pro historickou geografii. Provedl redakci části Atlasu československých dějin (vydán 1966), která zahrnovala období 1848–1918. Současně 1951–59 přednášel na Filozofické fakultě UK o využití fotografie a fotografické techniky v archivní práci. Od 1967 byl tajemníkem Komise pro historickou geografii a vedoucím redaktorem sborníku Historická geografie; do své smrti stačil připravit vydání čtyř svazků. Kromě archivní a redakční práce publikoval v odborných časopisech a zabýval se také vlastním vědeckým výzkumem, zaměřeným na dějiny průmyslu. Tematice věnoval kandidátskou práci (1966) a krátce před smrtí vydanou monografii Rozmístění průmyslu v českých zemích na počátku 20. století (1902). Aktivně se podílel na činnosti Sokola a působil v odborovém hnutí.

D: další práce: Antropogeografická studie soudních okresů Milevsko, Votice, Sedlec a Mladá Vožice se zvláštním zřetelem k sídelně zeměpisným poměrům – podle stavu z 31. 12. 1948, 1950; Zeměpisný obraz Maďarska, 1958.

L: Z. Boháč, Za Dr. K. B., CSc., in: Historická geografie 5, 1970, s. 201; Kunc, s. 13.

Jiří Martínek