BEER Alois 27.2.1833-10.10.1897

Z Personal
Alois BEER
Narození 27.2.1833
Místo narození Dobruška
Úmrtí 10.10.1897
Místo úmrtí Dobruška
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
53- Historik
75- Sochař nebo medailér
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 332-333

BEER, Alois, * 27. 2. 1833 Dobruška, † 10. 10. 1897 Dobruška, kronikář, naivní malíř

Otec Jan byl sládkem. B. se vyučil soustružníkem a odešel na vandr do Vídně, Lublaně (kde mj. navštěvoval malířské kursy) a do dalších míst monarchie. Po návratu (1858) si v Dobrušce zařídil živnost. Byl příznivcem a propagátorem technického pokroku. Podílel se na uspořádání a úspěchu dvou krajinských hospodářských a průmyslových výstav, které se konaly v Dobrušce 1889 a 1892. V osobním životě se však stahoval do soukromí a okolí ho považovalo za podivína. B. důvěrníkem se stále více stávaly sešity, do nichž psal a maloval všechno, co viděl. Kronikářské dílo se tak stalo monumentálním dokumentem, zobrazujícím slovem a obrazem život ve druhé polovině 19. století. V dochovaných téměř sedmdesáti sešitech na 3 500 stránkách zachytil především Dobrušku. Některé sešity věnoval i svým cestám a tovaryšskému vandrování. V rodném městě nakreslil a popsal všechny domy a charakterizoval i jejich obyvatele. Podobně popsal i ostatní města a vesnice Podorlicka i jiných regionů, které třeba jen krátce navštívil (např. Povltaví, Šumava). V zápiscích se dochovaly mj. plány a nákresy dnes již neexistujících domů, portréty osob i popisy významných událostí. Podrobně zdokumentoval válečné události roku 1866, které zasáhly do života měst a obcí východních Čech. B. citlivě zachytil oblečení, výrobní nástroje i výrobky. Jeho dílo se stalo mnohavrstevným dokladem doby, kraje i města. Dosud nebyly využity všechny jeho informace především etnografického charakteru. B. dílo nevzbudilo ve své době velký zájem, výjimkou byl pražský fotograf Jindřich Eckert. Po autorově smrti sešity zapadly, objevil je až spisovatel Karel Michl, který je 1937 vystavil v pražské Umělecké besedě. B. odkaz ocenili mj. Josef Čapek a Vladislav Vančura. B. dílo je dnes uloženo v archivní sbírce dobrušského muzea a zásluhou Karla Michla z něho byly publikovány čtyři výbory.

D: v edicích: Nevděk, 1936; Lituji, že nejsem básník, 1970; Na vandru, 1973; Památnosti mého podomování, 1978; A. B. (výbor uspořádal J. Mach), 2003.

L: K. Michl, A. B., in: Kulturní kalendář Dobruška, leden 1968, s. 3n.; V. V. Kremer, O B. skutečném a legendárním, in: tamtéž, leden 1969, s. 3n.; L. Hladký, K tzv. legendě o A. B., in: tamtéž, leden 1969, s. 5n.; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou, 2. vyd., 2001; J. Mach, A. B., in: Dobrušský zpravodaj, březen 2003, s. 31n.; LČL 1, s. 175n.; Toman 1, s. 47.

P: matrika zemřelých Dobruška, Městský úřad Dobruška.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Mach