BEER Antonín 8.5.1881-9.3.1950

Z Personal
Antonín BEER
Narození 8.5.1881
Místo narození Třeboň
Úmrtí 9.3.1950
Místo úmrtí Brno
Povolání 55- Jazykovědec
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 333

BEER, Antonín, * 8. 5. 1881 Třeboň, † 9. 3. 1950 Brno, jazykovědec, pedagog, redaktor

Pocházel z rodiny hodináře. Po studiích na gymnáziu v Třeboni a po maturitě v Praze 1899 studoval na pražské filozofické fakultě germánskou a slovanskou jazykovědu. Již tehdy začal vědecky pracovat, a to především pod vlivem svých učitelů Václava Emanuela Mourka a Jana Gebauera. Oba vědecké obory dokázal spojit v harmonický celek. Na B. badatelský profi l měly nesporný vliv i studijní pobyty na univerzitách ve Freiburgu, Berlíně, Vídni a v Uppsale. 1904 složil B. rigorózní zkoušky a předložil práci Der gotische absolute Dativ. Na základě práce Drei Studien über die Aktionsarten (Aspekte) des Verbs im Gotischen se 1916 habilitoval pro germánskou jazykovědu. Profesorem pro tento obor byl jmenován 1920 na nově založené Filozofické fakultě MU v Brně. Jejím děkanem byl zvolen 1928/29, proděkanem 1929/30. Po druhé světové válce přispěl k obnově germánského semináře a celé filozofické fakulty. B. se věnoval širokému spektru problémů. Zájem o gótskou syntax dokazovaly studie v souboru Gotica, které se staly východiskem k vrcholnému dílu Tři studie o videch slovesného děje v gótštině. Kromě shromáždění bohatého materiálu se jednalo i o polemiku proti W. Streitbergovi o perfektivizující platnosti některých gótských předpon, a to ve srovnání s obdobnými předponami ve slovanských jazycích. Metodologicky šlo o práci konfrontační, poněvadž B. gótštinu srovnával s řečtinou, církevní slovanštinou a s ostatními germánskými jazyky. Další okruh B. zájmu tvořila germanoslavistická (bohemistická) problematika, kterou zpracoval ve studiích O stopách vlivu německého v češtině staré a K dějinám slov böhmisch a čechisch. Předmětem B. zájmu byly také jazyky různých stavů a profesí. Tématu se věnoval v práci Argot a slangy. Déle než třicet let redigoval brněnský časopis Naše věda, který sloužil popularizaci všech oborů soudobé české vědy.

D: výběr: Tři studie o videch slovesného děje v gótštině, 1915, 1918, 1921; O stopách vlivu německého v češtině staré, 1905; K dějinám slov böhmisch a čechisch, 1917; Argot a slangy, 1935; Hrst studií a vzpomínek, 1941, s. 142n.; Naše věda, 27, 1950, s. 132n.

L: OSND 1/1, s. 505; KSN 1, s. 469.

P: Archiv MU Brno.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Zdeněk Masařík