BEER Jakub 16.2.1796-13.6.1866

Z Personal
Jakub BEER
Narození 16.2.1796
Místo narození Chodová Planá u Tachova
Úmrtí 13.6.1866
Místo úmrtí Praha
Povolání 56- Filozof
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 334

BEER, Jakub (Jakob), * 16. 2. 1796 Chodová Planá u Tachova, † 13. 6. 1866 Praha, člen řádu křižovníků s červenou hvězdou, pedagog

V letech 1840–66 byl 39. velmistrem řádu. Před nástupem do funkce velmistra se stal po Bernardu Bolzanovi profesorem náboženství a vychovatelství na pražské filozofické fakultě a v učitelském působení podporoval i další členy řádu, kteří vyučovali na různých školách na území Rakouska. Angažoval se i ve středním školství, 1847–48 byl vládním inspektorem gymnázií a od 1850 předsedal c. a k. zkušební komisi pro gymnaziální učitele. V období, kdy byl pověřen vykonáváním funkce velmistra, došlo k prodeji zrušeného špitálu sv. Anežky. Z výtěžku prodeje byl opraven kostel, uskutečněna přestavba velmistrova domu (generalátu) a vybudována nová kapitulní síň, kterou nástropními freskami vyzdobil Josef Navrátil. B. usiloval o změny ve stanovách řádu ve smyslu jeho těsnějšího spojení se státem a vládou. (1866 byla schválena nová řádová statuta, která nebyla již nikdy změněna). Dal zhotovit nové řádové insignie – berlu, prsten a kříž. 1835–39 publikoval v Časopisu katolického duchovenstva.

D: Dissertatio hist. eccl. de s. inquisitionis tribunali, Vídeň 1823; Erbauungsreden für Akademiker. I. Sammlung, Vídeň 1829, II. Sammlung, Praha 1832, III. Sammlung, Praha 1835; Über den Einfl uss der Lecture, Vídeň 1833.

L: V. Bělohlávek, Dějiny českých křižovníků s červenou hvězdou 1, 1930, s. 169, 181n.; Kniha Památní na sedmisetleté založení českých křižovníků s červenou hvězdou (1233–1933), 1933, s. 55n.; BL 1, s. 67; Čáňová, s. 12; M. M. Buben, Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, 1996.

P: SÚA, fond křižovníků s červenou hvězdou.

Alena Tříšková