BELRUPT-TISSAC Gustav 11.9.1818-9.6.1895

Z Personal
Gustav BELRUPT-TISSAC
Narození 11.9.1818
Místo narození Opava
Úmrtí 9.6.1895
Místo úmrtí Olomouc
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 360

BELRUPT-TISSAC, Gustav, * 11. 9. 1818 Opava, † 9. 6. 1895 Olomouc, římskokatolický kněz, teolog, světící biskup

Otec hrabě Josef B.-T. († 1863), matka Sofie, rozená hraběnka Nugent. Byl starším bratrem Heinricha B.-T. (1825–1912). Středoškolská studia absolvoval na opavském gymnáziu. Poté nastoupil do vídeňského Theresiana (původně jezuitská kolej, pak diplomatická a orientální akademie vyšších studií), kde studoval tři roky práva. Z Vídně odešel do Olomouce, kde se věnoval studiu teologie, které ukončil doktorátem. 1842 byl vysvěcen na kněze, 1844 převzal místo teologického adjutanta na tamější teologické fakultě. 1848–53 působil na farním úřadě v Přerově a ve Velkých Heralticích u Opavy. 1853 byl jmenován kanovníkem a vrátil se natrvalo do Olomouce. V listopadu 1867 byl jmenován proboštem v chrámu sv. Mořice, 1871 se stal arcidiákonem a 1879 byl zvolen děkanem olomoucké metropolitní kapituly. Zároveň se vzdal proboštského úřadu. Koncem 1880 se stal světícím biskupem. Kromě církevních úřadů, mezi něž patřila i funkce preláta papežského stolce v Čechách, vykonával funkci konzervátora při Ústřední komisi pro výzkum a uchování uměleckých a historických památek na Moravě.

L: MSA 92, č. 7–9, 1988, s. 12; BL 1, s. 70; Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser, Gotha 1894, s. 102; Heller 3, s. 6.

P: Biographische Sammlung des Collegium Carolinum, München – fond G. B.-T.

Jiří-Joseph Veselý