BELRUPT-TISSAC Heinrich 17.2.1825-5.9.1912

Z Personal
Heinrich BELRUPT-TISSAC
Narození 17.2.1825
Místo narození Opava
Úmrtí 5.9.1912
Místo úmrtí Brno
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 360

BELRUPT-TISSAC, Heinrich, * 17. 2. 1825 Opava, † 5. 9. 1912 Brno, politik

Otec hrabě Josef B.–T. (?-1863), matka Sofie, rozená hraběnka Nugent. Byl mladším bratrem Gustava B.-T. (1818–1895). 1848 ukončil studium práv na olomoucké univerzitě a soukromě pokračoval ve studiu filozofie. Po převzetí rodinného panství ve Všechovicích u Hranic na Moravě se vzdělával v oboru zemědělství. 1867–96 (kromě krátké přestávky 1871) působil jako přísedící ve výboru kurie velkostatkářů v moravském zemském sněmu. 1871 se oženil s Natálií hraběnkou Coronini-Cronbergovou (1839–?). 1874 odešel do Brna. Intenzivně se angažoval v oblasti veřejně prospěšné činnosti, zejména ve školství. Podporoval rozvoj rolnických a zemských středních škol zemědělských. Působil i v oblasti sociální péče, především sledoval ústavy pro hluchoněmé a sirotky i všeobecné nadační instituce. Věnoval se ochraně památek. V osmdesátých letech se staral o donace na c. k. vojenských vzdělávacích ústavech. Byl členem zemské školní rady, Moravského živnostenského muzea, Moravské zemské úvěrové banky, vedoucím zahradnické sekce c. k. Moravsko-slezské hospodářské společnosti a mnoha dalších spolků a společností veřejně prospěšných. Za zásluhy v oblasti veřejné a sociální péče obdržel od císaře Řád železné koruny III. třídy.

L: BL 1, s. 70; A. Eckstein, Das Parlament. Die politischen Persönlichkeiten Österreich-Ungarns in Wort und Bild, 16. Lieferung, Wien 1880; Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser, Gotha 1941, s. 40; Heller 1, s. 6 (2. vyd., s. 21); Sudetendeutsche Zeitung 7. 2. 1975.

Jiří-Joseph Veselý