BENA Lev 20.5.1889-15.3.1946

Z Personal
Lev BENA
Narození 20.5.1889
Místo narození Krásné Pole (Ostrava)
Úmrtí 15.3.1946
Místo úmrtí Hnojník
Povolání 53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 363

BENA, Lev, * 20. 5. 1889 Krásné Pole (Ostrava), † 15. 3. 1946 Hnojník, vlastivědný pracovník, organizátor spolkového života ve Slezsku

Vystudoval gymnázium s českou vyučovací řečí v Opavě, maturoval 1908 a stal se úředníkem. Patřil k žákům Václava Hauera, významné osobnosti slezského národního života. Již 1909 začal B. pracovat jako placený tajemník Matice opavské, v níž pak setrval celý život. Své vlastenecké postoje obhajoval i publikačně. Působil v řadě slezských korporací a spolků, zakládal např. Slezskou besedu v Kateřinkách. B. připravoval do tisku publikace Matice opavské a propagoval matiční činnost. 1927 přispěl do Památníku Matice opavské články Propaganda Matice opavské a Matiční dny a Poměry v oblasti Matice opavské v letech 1914 až 1918 a převrat. 1937 redigoval jubilejní matiční publikaci Jubilejní zpráva o činnosti Matice opavské na Opavsku a Hlučínsku 1877–1937. Napsal a vydal vlastivědné příručky: průvodce po Opavě, který vyšel česky a německy, a průvodce po Hlučínsku. Uveřejnil řadu článků také v Opavském týdeníku a Opavském věstníku. Za nacistické okupace byl na něj vydán zatykač, jeho rodina musela Opavu opustit a B. tajně odešel do Polska, kde se skrýval téměř celou válku u příbuzných a známých v Krakově, Bydhošti aj. Koncem války se vrátil k rodině, která tehdy žila v Hnojníku, stal se předsedou místního revolučního národního výboru a navázal na svoji práci v Matici opavské. Byl pohřben na Městském hřbitově v Opavě. Jeden z B. tří synů, Kamil B., emigroval a řadu let působil v Mnichově pod pseudonymem Jiří Slezák v Radiu Svobodná Evropa.

D: Den v Opavě. Stručný průvodce městem, 1923; Ein Tag in Troppau. Ein kleiner Führer durch die Stadt, 1924; Hlučínsko. Stručné informace a průvodce krajem, 1924; Jubilejní zpráva o činnosti Matice opavské na Opavsku a Hlučínsku 1877–1937, 1937; Zpráva o činnosti Matice opavské za rok 1933, 1934.

L: Ficek 1, s. 16n.; J. Indrová – J. Koplík, Bibliografie okresu Opava, 1999; V. F. (Viktor Ficek), † L. B., in: Slezský sborník, 43(3), 1945, s. 206; J. Kunc, Kdy zemřeli?, 1957, s. 7; M. Bena, Vyhnání v roce 1938, in: Češi v Opavě a na Opavsku 1938–1945. Vzpomínky III, 2003, s. 35n.

Milada Písková