BENDA Karel Alexandr 7.2.1903-12.9.1971

Z Personal
Karel Alexandr BENDA
Narození 7.2.1903
Místo narození Roudnice nad Labem
Úmrtí 12.9.1971
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 369

BENDA, Karel Alexandr (vl. jm. Karel B.), * 7. 2. 1903 Roudnice nad Labem, † 12. 9. 1971 Praha, básník, dramatik, redaktor, úředník

Byl synem obuvníka. Základní školu a reálné gymnázium vychodil v rodišti. Po maturitě 1922 zahájil studia v Praze, nejprve na Svobodné škole politických nauk. Počátkem dvacátých let začal otiskovat své první literární práce časopisecky, zejména v Českém slově, ale již 1923 vydal svou básnickou prvotinu Svět a práce. Touto a další sbírkou Modré ohně (1924) se zařadil mezi lyriky Wolkerovy generace. Jako student právnické fakulty 1923–27 vydal ještě třetí sbírku veršů Pod kvetoucími třešněmi (1927). Pak přijal úřednické místo na pražském magistrátu. Koncem dvacátých a počátkem třicátých let byl současně spolupracovníkem redakce plzeňského deníku Český směr. Tématem jeho lyriky se stala především láska, kterou povýšil na jedinou smysluplnou hodnotu života. 1932 vydal další sbírku Čest smrti pochybná je a pokusil se o psychologické drama manželských vztahů Katastrofa srdcí (1932). Oženil se a přijal místo ředitele koncertní agentury Arte. Literární činnost uzavřel ve čtyřicátých letech pátou a poslední sbírkou básní Domovu (1940), v níž vyslovil obavy o osud vlasti po Mnichovu. Jako mnozí jiní lyrikové válečných let pateticky oslavoval rodnou zem, zejména Polabí, odkud pocházel. Podstatnou část sbírky, převážně básně s pražskou tematikou, zhudebnil v té době Gustav Roob. Koncem války uvedl B. několik svých loutkových her pro děti na scénách pražských divadel Na Slupi a ve Vincentinu. Knižně vydal pouze hru Král Mráz (1928).

Po válce se rozhodl vystudovat další vysokou školu a 1945 až 1949 navštěvoval Filozofickou fakultu UK. K obhajobě disertační práce z oboru sociologie s tématem Sociologie rodiny již nedošlo. Při studiu publikoval a 1946–48 byl šéfredaktorem regionálního týdeníku Středočeský kraj. Po 1948 působil jako redaktor Svobodného slova, kde vedl oddělení dopisů čtenářů. Vážně onemocněl a 1961 musel odejít předčasně do důchodu. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech v Praze.

L: Kulturní adresář, 1936; nekrology in: Svobodné slovo 16. 2. 1971; Elán 1971, č. 3; LČL 1, s. 185.

P: Biografický archiv ÚČL.

Marcella Husová