BENDA Klement 17.9.1935-16.6.1988

Z Personal
Klement BENDA
Narození 17.9.1935
Místo narození Košice (Slovensko)
Úmrtí 16.6.1988
Místo úmrtí Praha
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění
52- Archeolog
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 369

BENDA, Klement, * 17. 9. 1935 Košice (Slovensko), † 16. 6. 1988 Praha, historik umění, archeolog

Vystudoval dějiny umění a archeologii na UK v Praze. Kombinace obou oborů a jejich metodických přístupů v oblastech vzájemného prolínání se stala výrazným rysem jeho vědecké práce. Po promoci (1958) působil v Archeologickém ústavu ČSAV v Praze, nejprve jako terénní pracovník expozitury v Mostě; po aspirantuře zaměřené na slovanskou archeologii získal 1963 titul CSc. O rok později přešel do Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV v Praze. Soustředil se na uměleckohistorické aspekty archeologických objevů z velkomoravské doby, podílel se též na největší archeologické výstavě šedesátých let Velká Morava. Zabýval se však i uměním pozdně antickým, byzantským, staroruským (studijní pobyt v SSSR) či islámským. Tyto obory přednášel 1967–74 na Univerzitě 17. listopadu v Praze. Spolupracoval na přípravě syntéz Dějiny českého výtvarného umění a Kapitoly z českého dějepisu umění. Vedle odborné činnosti se věnoval překladatelství z angličtiny. B. rozsáhlou vědeckou a publikační činnost, která postupně získávala ohlas v zahraničí, ukončila vleklá nemoc, které předčasně podlehl.

D: Le trésor des vases d’or de Nagyszentmiklós sous une lumière nouvelle, in: Byzantinoslavica 21, 1960; Stříbrný terč se sokolníkem ze Starého Města u Uherského Hradiště, in: Památky archeologické 54, 1963, s. 41n.; Mittelalterlicher Schmuck – slawische Funde aus der Tschechoslowakei und aus der Leningrader Ermitage, 1966 (anglicky Ornament and jewellery. Archaeological fi nds from Eastern Europe, 1967); Bemerkungen zum Stil und zur Chronologie der spätwarenzeitlichen Metallkunst, in: Umění 19, 1971; Svatováclavská přílba ve výtvarném vývoji přemyslovských Čech, in: tamtéž 20, 1972, s. 114n.; Mikulčický orans, in: Památky archeologické 44, 1973, s. 86n.; K otázce počátků Prahy, in: Umění 21, 1973, s. 471n.; Antické dědictví ve výtvarném projevu Velké Moravy, in: Listy filologické 101, 1978, s. 161n.

L: J. Hořejší, In memoriam K. B., in: Archeologické rozhledy 41, 1989, s. 673n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Sklenář