BENEŠ *?1350

Z Personal
BENEŠ
Narození kolem poloviny 14. století
Úmrtí ?
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 380

BENEŠ (zvaný Minorita), * kolem poloviny 14. století ?, † ?, kronikář

Blíže neurčený pořadatel latinské analistické kompilace českých dějin od 9. století. Kompilace známá v historické literatuře jako Kronika tzv. Beneše Minority vznikala v několika fázích na základě dnes dochovaných a také již ztracených starších historiografických pramenů. Obsahuje proto kromě známých skutečností řadu jinde neuvedených, zřejmě však spolehlivých informací. Na konci padesátých nebo v první polovině šedesátých let 14. století byla v minoritském klášteře, snad sv. Jakuba v Praze, spojena s minoritskými anály (vlastní Kronika tzv. Beneše Minority). Později byla připojována pokračování s četnými interpolacemi autorů šlechtického i měšťanského prostředí, katolíků i kališníků, která dovedla výklad k roku 1492. Minoritské zprávy obsažené v kompilaci spolu se jmenováním jakéhosi „bratra Beneše“ v textu (k roku 1386) vedly F. Palackého k hypotetickému určení autora jako Beneše Minority.

L: L. Dušek, Benedicti minoritae dicti Chronica et eius continuatio, in: Zakony Franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, Tom I, Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, część 2 i 3, Franciszkanie na ziemiach polskich, Krakov 1993, s. 323n.; L. Dušek, Kronika tzv. Beneše Minority a její pokračování, in: Moravská zemská knihovna 26, 1990, s. 7n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marie Bláhová