BENEŠ Karel 1.8.1931-10.6.1980

Z Personal
Karel BENEŠ
Narození 1.8.1931
Místo narození Kolín
Úmrtí 10.6.1980
Místo úmrtí Praha
Povolání 11- Geolog
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 392

BENEŠ, Karel, * 1. 8. 1931 Kolín, † 10. 6. 1980 Praha, geolog

Po absolvování Geologicko-geografické fakulty Karlovy univerzity v Praze 1954, nastoupil do Ústředního ústavu geologického v Praze jako mapující a strukturní geolog. Pracoval v oblasti krušnohorského a železnohorského krystalinika. Sestavoval geologickou generální mapu ČSSR 1: 200 000, listy Česká Třebová, Hradec Králové a Jihlava (vydány 1963). Do Geo logického ústavu ČSAV v Praze přešel 1965 a věnoval se výzkumu vnitřní stavby velkých granitických těles (plutonů) v Českém masivu. 1975 získal titul DrSc. Spolu s O. Zemanem vydal anglicko-český geologický slovník. Byl průkopníkem moderního strukturně geologického směru výzkumu v české geologii.

D: Drobně tektonická analýza Železných hor, in: Sborník geologických věd, G, 1, 1963, s. 43n.; English-Czech geological dictionary, 1963 (s O. Zemanem); Úvod do studia drobné tektoniky a petrotektoniky, in: Folia PF UJEP, Geol. 8, 1967; 9, 1968 (s J. Štelclem a J. Ptákem); Strukturní charakteristika granitoidů Českého masívu, in: Geologické práce, Zprávy 57, 1971, s. 53n.

L: V. Hanuš, K. B. in: Věstník Ústředního ústavu geologického, 56, 1981, s. 121n.

Pavel Vlašímský