BENEDA ?1450-?1500

Z Personal
BENEDA
Narození kolem 1450
Úmrtí kolem 1500
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 376

BENEDA (zvaný TISKAŘ KORANDY), * ? kolem 1450, † ? kolem 1500, tiskař

K osobě tiskaře zvaného Beneda existují jen sporé prameny. Jeho jméno bylo k traktátu Václava Korandy ml. a dalším tiskům přiřazeno Z. V. Tobolkou, který se domníval, že se jedná o osobu totožnou s tiskařem Benedou, známou z dobových právních pořízení (Beneda impressor). Tato domněnka však není historicky podložena, a není proto důvod obě postavy spojovat. Dnes se správněji mluví o „tiskaři Korandy“. Z jeho činnosti se dochovalo pět českých tisků, které nejsou označeny žádným jménem ani místem vydání, pravděpodobně však byly tištěny v Praze. Vytiskl tři minuce (almanachy) pro léta 1493, 1496 a 1497, z nichž se dochovala pouze torza. Nejvýznamnějším tiskem je dochovaný Traktát o velebné a božské svátosti oltářní, kterak má přijímána býti od věrných křesťanů univerzitního mistra rektora Václava Korandy ml. Pátým tiskem jsou Praktika Kolínská na rok 1493, překlad díla německého astronoma Zikmunda Fabriho. V Korandově traktátu je zachován první tištěný titulní list v Čechách.

D: Matěj z Vilémova, Minucí na rok 1493; Sigismundus Fabri, Praktika Kolínská na rok 1493; Václav Koranda ml., Traktát o svátosti oltářní (1493); Minucí na rok 1496; Minucí na rok 1497.

L: Knihopis 1, s. 5n., 27, 29n.; E. Urbánková, Několik poznámek k českým prvotiskům, in: Ročenka Státní knihovny ČSSR v Praze 1962–1963, 1964, s. 80n., zvl. s. 83; táž, Prameny a literatura k počátkům českého knihtisku 1, 1984, s. 23n., 58, 66n., 72n.; K. Chyba, Slovník knihstiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860 1, 1966, s. 55.

Eva Doležalová