BENKA Martin 21.9.1888-28.6.1971

Z Personal
Martin BENKA
Narození 21.9.1888
Místo narození Kiripolec (nyní Kostolište) u Malacek (Slovensko)
Úmrtí 28.6.1971
Místo úmrtí Malacky (Slovensko)
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 406

BENKA, Martin, * 21. 9. 1888 Kiripolec (nyní Kostolište) u Malacek (Slovensko), † 28. 6. 1971 Malacky (Slovensko), malíř, grafik

Vyučil se 1903–06 v Hodoníně malířem pokojů. 1906–08 byl zaměstnán v české Kutově malířské dílně ve Vídni. Tehdy začal temperami malovat secesní náměty. 1908–09 byl žákem soukromé školy malíře Emanuela Neumanna. Redaktor Jan Josef Langner ho doporučil do soukromé krajinářské školy Aloise Kalvody v Praze, kde B. absolvoval 1913. Téhož roku měl první výstavu v Krasoumné jednotě v pražském Rudolfinu, obeslal výstavu pořádanou u příležitosti otevření Domu umění v Hodoníně a stal se členem Sdružení výtvarných umělců moravských. Před první světovou válkou působil v Praze a podnikl studijní cesty na Oravu a Spiš. Vojenskému odvodu se vyhnul pobytem na velkostatku svého mecenáše Antonína Klenky rytíře z Vlastimilů v Miloňovicích u Strakonic (1915–18). Po válce žil až do nacistické okupace v Praze. Cestoval po Slovensku, vzdělával se stipendijními cestami do Itálie, Německa, Rakouska, Jugoslávie, Francie, Belgie, Nizozemí, Maroka, SSSR, USA. Ve 30. letech našel vlastní umělecký výraz v monumentalizaci základních výtvarných znaků Slovenska a stal se uznávaným představitelem moderní slovenské malby a monumentálního umění i v zahraničí. Stál u zrodu Národnej galérie Slovenskej v Martine (1933). Výtvarně spolupracoval s nakladatelstvím Leopolda Mazáče. Jeho práce byla oceněna stříbrnou medailí na Světové výstavě v Paříži – Štefánikovou krajinskou cenou (1937). 1940–41 byl předsedou Spolku slovenských výtvarných umělců a profesorem Slovenské vysoké školy technické. Pracoval také jako umělecký houslař a publicista, je mj. autorem vzpomínek a úvah Za umením (1958). Od 40. let žil trvale v Martině, kde byl pohřben.

D (výběr): Matkina pieseň (1934); Horské ženy liptovské (1936); Ohlas vrchov (1942); Rodina v Povstaní (1944–45); Cez žiale k slobode (1946); samostatné výstavy (výběr) a přehled kolektivních výstav in: SČSVU 1, s. 139.

L: J. Cincík, M. B., Bratislava, 1935; M. Váross, M. B., Bratislava, 1952; Ľ. Petránsky, M. B., Bratislava, 1977; E. Chmelová, M. B. Príbeh maliarovho života, Bratislava, 1980; BLS 1, s. 362n.; SČSVU 1, s. 139.

P: Muzeum Martina Benky, Martin.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Martin Kučera