BERÁNEK Václav 1.4.1877-18.9.1965

Z Personal
Václav BERÁNEK
Narození 1.4.1877
Místo narození Praha
Úmrtí 18.9.1965
Místo úmrtí asi Praha
Povolání 72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 419-420

BERÁNEK, Václav, * 1. 4. 1877 Praha, † 18. 9. 1965 asi Praha, organizátor dělnické tělovýchovy

Vyučený montér působil od mládí jako cvičitel v sociálnědemokraticky orientovaných Dělnických tělocvičných jednotách (DTJ). Začínal na pražském Žižkově a postupně se vypracoval do funkce ústředního cvičitele Svazu DTJ. Žižkovskou jednotu však ani poté neopustil. 1921, kdy došlo k rozkolu v dělnickém tělovýchovném hnutí, se přidal B., ke komunistické Federaci dělnických tělocvičných jednot (FDTJ). Na její ustavující konferenci (8. 5. 1921) byl zvolen jejím prvním náčelníkem a spolu s J. Knauerovou vedl koncem června a počátkem července 1921 z náčelnického můstku cvičení na tzv. maninské spartakiádě. Řídil časopis Rádce cvičitelstva a 1922 se účastnil zasedání Rudé sportovní internacionály v Moskvě.

Z vedoucích funkcí proletářské tělovýchovy odešel při její reorganizaci 1926 a dále působil jako cvičitel na Žižkově. Po 1945 komunisté neobnovili své samostatné tělovýchovné organizace, ale usilovali o sjednocení tělovýchovného hnutí, jež by působilo pod jejich vlivem. Došlo k němu na konci března 1948 (31. 3.) a jeho základem se stala Československá obec sokolská (ČOS), ve které se prosadili do čela aktivisté tzv. akčních výborů. B. se stal členem tzv. očistné komise, která vylučovala z ČOS odpůrce komunistické politiky. Od 1948 předsedal organizované tělovýchově v Praze XI (Žižkov) a vedl žižkovské cvičence a cvičenky při I. celostátní spartakiádě (1955).

L: ETK 1, 1964, s. 61; tamtéž 1, 1988, s. 57 (s chybným datem úmrtí); nekrology in: Československý sport 21. 9. 1965; Tělovýchovný pracovník, 1965, č. 9, s. 590n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Miloslav Martínek