BERAN Vojtěch 15.5.1893-14.9.1939

Z Personal
Vojtěch BERAN
Narození 15.5.1893
Místo narození Borotice u Dobříše
Úmrtí 14.9.1939
Místo úmrtí Příbram
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik
27- Hutník nebo metalurg
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 415-416

BERAN, Vojtěch, * 15. 5. 1893 Borotice u Dobříše, † 14. 9. 1939 Příbram, báňský technik a hutní odborník, pedagog

Pocházel z rodiny učitele. Během studia na státní reálce v Příbrami absolvoval ještě roční pobyt v Boudevillier (Švýcarsko), zaměřený především na výuku francouzštiny. Pak studoval obor horní inženýrství na Vysoké škole báňské v Příbrami. 1914 vykonal s vyznamenáním I. státní zkoušku. První světová válka jeho studia přerušila. Byl přidělen k technickému vojenskému komitétu ve Vídni, později k jeho zeměvrtnému oddělení. Působil zároveň jako učitel na vojenském ženijním učilišti a vyučoval strojnické obory se specializací na zeměvrtné práce a stroje. 1919 absolvoval Vysokou školu báňskou II. státní zkouškou. 1920 dosáhl doktorátu báňských věd a obhájil práci Metody racionálního provozu lomů. Zvolené téma odpovídalo jeho profesnímu zaměření ve Spojených pražských továrnách na staviva, kde pracoval 1920–23. V tomtéž období působil dva roky ve funkci tajemníka Svazu československých průmyslníků. 1921 si doplnil vzdělání o předměty ze stavebního inženýrství na ČVUT v Praze. 1922 se stal členem Masarykovy akademie práce, působil jako konstrukční a technický konzultant a pracoval v redakční radě odborných časopisů. 1923–26 byl zaměstnán v pražské firmě Silica, a. s., vyrábějící stavební hmoty. Šíři jeho technických aktivit dokládá také funkce prvního jednatele, kterou zastával ve Vltavsko-labské paroplavební společnosti. 1926 pracoval jako technický expert Legiobanky. Následně odešel do Příbrami a věnoval se výlučně badatelské činnosti. Po smrti prof. ing. V. Macky byl 1929 jmenován profesorem horního a hutního strojnictví a přednostou ústavu horního a hutního strojnictví. Přednášel na hornickém a hutnickém oboru povinné předměty statiku a dynamiku, hornické a hutnické strojnictví a jako doporučený předmět nauku o technických rozpočtech. Jeho pedagogická a výzkumná činnost byla doplněna řešením praktických problémů technické praxe.

L: F. Mařík, In memoriam prof. Dr. Ing. V. B., in: Hornický věstník 20, 1939, s. 237.

P: Zemský archiv Opava, fond Vysoká škola báňská v Příbrami, inv. č. 492, 493; Archiv VŠB-TU Ostrava, osobní spis.

Jindra Biolková