BERDYCH Kamil 18.11.1885-3.5.1914

Z Personal
Kamil BERDYCH
Narození 18.11.1885
Místo narození Nýřany
Úmrtí 3.5.1914
Místo úmrtí Královské Vinohrady (Praha)
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 421

BERDYCH, Kamil (Václav), * 18. 11. 1885 Nýřany, † 3. 5. 1914 Královské Vinohrady (Praha), básník

Narodil se v čp. 89 (22. 11. 1885 pokřtěn jako Wenzel). Byl nemanželským synem Anny Berdichové, dcery námezdního dělníka Franze Berdicha z Tění na Hořovicku. B. vyrůstal v chudé a početné rodině své matky. Obecnou školu vychodil v rodišti, pak pracoval jako knihařský pomocník v Plzni, poté v nýřanských dolech, kde byl horníkem i jeho kmotr Václav Jelínek. Od 1905 přispíval B. do anarchistických a socialistických časopisů Bezvládí, Chuďas, Komuna, Mladé proudy redigovaných K. Půlpánem, od 1906 do Nové Omladiny, Práce, Šibeniček, později do Tribuny a Zádruhy (1913). Stýkal se s básnickým okruhem F. Šrámka, K. Tomana, S. K. Neumanna, F. Gellnera, V. Dyka, M. Káchy aj. a pod jejich vlivem rozvíjel jako básník samouk vlastní tvorbu. Při svém nevšedním básnickém talentu navázal hudebností verše zprvu na Březinovu poezii. Psal hořce melodickou, velmi kultivovanou poezii smutné revolty a protestu. V lyrických obrazech se vyznával z pocitů trpkého života poznamenaného nemanželským původem a zákeřnou chorobou. V listopadu 1906, kdy již bydlel v Praze a pracoval jako posunovač dekorací v Městském divadle na Královských Vinohradech, vystoupil na hlavním farním úřadě u sv. Štěpána z katolické církve a zůstal bez vyznání. Seznámil se s Jindřichem Veselým, do jehož almanachu Kniha mladých přispěl šesti svými básněmi. 1909 vydal Veselý první a poslední básnickou sbírku B. Z melodií bastarda jako sedmý svazek Knihovny Mladých autorů. Připravovanou druhou sbírku Bludička B. již nevydal. Zemřel na tuberkulózu ve vinohradské nemocnici.

L: Česká lyra (uspoř. F. S. Procházka), 1918, passim; R. Illový, Československá poezie sociální 4, 1925, s. 287; Literární rozhledy, 1926, s. 34; K. Ressler, Osud díla dělnického básníka, in: Kritický měsíčník 3, 30. 10. 1940, seš. 8.; M. Hýsek, Ztrhané struny zvuk, 1940, s. 393; F. Urban, Úvodím Radbuzy, 1941, s. 25 (kde chybné datum narození a místa – Tlučná); M. Mareš, K. B., in: Literární noviny 15, 1946, č. 7–8, s. 104n.; K. Ressler, K článku „K. B.“ z minulého čísla, in: tamtéž 15, 1946, s. 155; J. Maur, Seznam spisovatelů plzeňského kraje, 1959, s. 2; OSND 1/1, s. 558; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 396; LČL 1, s. 206.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marcella Husová