BERGER Adolf Franz Xaver 14.11.1813-12.7.1886

Z Personal
Adolf Franz Xaver BERGER
Narození 14.11.1813
Místo narození Vodňany
Úmrtí 12.7.1886
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 53- Historik
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 422

BERGER, Adolf Franz Xaver, * 14. 11. 1813 Vodňany, † 12. 7. 1886 Vídeň (Rakousko), archivář, básník, odborný spisovatel

Jeho otec byl vodňanským kupcem, obchodníkem a měšťanem, který nakonec působil v knížecích službách v Českém Krumlově. B. studoval na vídeňské univerzitě, akademický titul však nikdy nepoužíval. Pracoval 1832–37 jako archivní asesor ve schwarzenberském archivu v Třeboni. Odtud odešel do Vídně. Nejprve se 1837–38 věnoval žurnalistice a beletrii, potom 1838–86 působil v tamním schwarzenberském ústředním archivu v paláci na náměstí Neumarkt. Stal se registrantem, archivářem (1870) a nakonec 1879–86 ředitelem. K historickým pracím ho povzbudil F. Palacký, který ve třicátých letech 19. století studoval v třeboňském archivu prameny k českým dějinám. B. sbíral, třídil a studoval genealogický, biografický a historický materiál. V četných studiích se zaměřil na kulturní dějiny posledních Rožmberků, na dějiny rodu Schwarzenbergů, umění obecně a na minulost lovectví, myslivosti a sokolnictví na jihu Čech. Svá pojednání a básně pod vlastním nebo cizím jménem otiskoval v nejrůznějších novinách, časopisech a almanaších, mj. psal do německých periodik Abendzeitung, Stuttgarter Morgenund Kunstblatt, Augsburger Allgemeine Zeitung, Leipziger Illustrierte Zeitung, Wiener Zeitung, Oesterreichische Blätter für Literatur und Kunst, Soldatenfreund a po 1873 do A. Hugo’s Jagdzeitung a do Krumauer Intelligenz-Blatt. Stal se řádným a čestným členem několika historických spolků, mj. Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen, v jehož tisku (MVGDB) poměrně často publikoval, a Alterthumsverein či Alterkunstverein Wien.

D: Der Herr von Rosenberg, Wien 1842 (báseň); Ein freies Wort an Alle, die Wahrhaft frei sein wollen, Wien 1848; Felix Fürst zu Schwarzenberg, k. k. Ministerpräsident. Ein biographisches Denkmal, Leipzig 1853; Feldmarschall Karl Fürst zu Schwarzenberg und die Krieger aus seinem Hause, Wien 1863; Das Fürstenhaus Schwarzenberg. Geschichte mit Wappen und Besitzstand, in: Oesterreichische Revue 11, 1866, s 1n., a 12, 1867, s. 33n.; Die Archive des fürstlichen Hauses Schwarzenberg, Wien 1873 (s M. Pangerlem); Nekrolog. Fürst Edmund zu Schwarzenberg, k. k. Feldmarschall, gestorben am 17. November 1873, in: Beilage zur Österreichischen militärischen Zeitschrift 1873; Aus den Tagen des Fürsten Adam Franz zu Schwarzenberg, in: A. Hugo’s Jagdzeitung 17, 1874, s. 532n.; Historische Entwicklung des Stammwappens der Fürsten zu Schwarzenberg, München 1879–80; Schwarzenbergischer Ahnensaal, nevydaný biograficko-historický materiál (s F. Stohlem).

L: RSN 1, s. 635; OSN 3, s. 799; Wurzbach 1, s. 301; A. Hugo’s Jagdzeitung 23, 1880, č. 21; A. v. Hohenbruck, Oesterreichische Land- und Forstwirthschaftliche Bibliographie, Wien 1899, s. 161n.; BL 1, s. 77; C. Rakušan a kol., Myslivecký slovník naučný, 1992, s. 14; J. Hoffmannová – J. Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000, s. 80n.

P: SOA Třeboň, Matrika narozených římsko-katolického farního úřadu Vodňany, sv. 4 (Vodňany-město) 1784–1832, s. 126, 139 a 160; tamtéž, pracoviště Český Krumlov, část pozůstalosti A. F. B.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný