BERGL Josef 6.9.1874-31.12.1952

Z Personal
Josef BERGL
Narození 6.9.1874
Místo narození Doksy u České Lípy
Úmrtí 31.12.1952
Místo úmrtí Oettingen (Německo)
Povolání 53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 431

BERGL, Josef (též BERGEL), * 6. 9. 1874 Doksy u České Lípy, † 31. 12. 1952 Oettingen (Německo), archivář, regionální historik

Otec byl úředníkem na valdštejnském panství. Gymnaziální studia a část filozofických studií absolvoval v rakouském Seckau, z finančních důvodů je však nemohl dokončit. Stal se pak domácím učitelem. V říjnu 1900 nastoupil jako pomocný úředník do místodržitelského archivu v Praze, od 1914 působil ve funkci kancelisty na rektorátu německé univerzity v Praze. Po šesti letech univerzitu opustil a přešel jako adjunkt do Archivu ministerstva vnitra (dříve archiv místodržitelský). Zde se mj. účastnil prací na archivní odluce s Rakouskem. 1922 složil dvouoborové rigorosum z dějin a klasické archeologie a předložil práci o historické topografii Hradčan. V říjnu téhož roku byl promován doktorem filozofie. Později zastával postupně vyšší funkce v archivu. Koncem roku 1935 byl penzionován jako sekční rada a přesídlil do Frýdlantu. Tam pokračoval v dlouholeté práci v zámeckém archivu Clam-Gallasů. 1935–38 byl konzervátorem státní památkové péče pro okres Frýdlant, 1940 vedoucím archivní komise. Stal se členem Československé archivní společnosti, Společnosti přátel starožitností a různých vlastivědných spolků, v jejichž časopisech publikoval. Ve středu jeho badatelského zájmu byly především otázky týkající se Albrechta z Valdštejna a problematika židovská. Po válce odešel z Československa a stal se archivářem knížecí rodiny Oettingen-Wallersteinů.

D: články zejména in: MNEC, MVGDB, Judaica v archivu ministerstva vnitra v Praze, Praha, MV ČSR, 1933.

L: J. Ch. Allmayer-Beck, Nachrufe J. B., in: Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs, 1955, s. 527n.; BL 1, s. 77; J. Hoffmannová – J. Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000, s. 81.

P: Část písemné pozůstalosti uložena ve SOA Litoměřice, pobočka Děčín, fond Rodinný archiv Clam-Gallasů.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Helena Smíšková