BERGNER Wenzel Martin Christoph 12.11.1761-?1834

Z Personal
Wenzel Martin Christoph BERGNER
Narození 12.11.1761
Místo narození Praha
Úmrtí ?1834
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 436

BERGNER, Wenzel Martin Christoph (též Václav Martin Krištof ), * 12. 11. 1761 Praha, † ? 1834 Vídeň (Rakousko), obchodník, diplomat, úředník, český vlastenec

Syn chemika a lékárníka Krištofa (Christopha) B. (1721 až 1793). Po pražském staroměstském gymnáziu studoval B. na Karlo-Ferdinandově univerzitě přírodní vědy a zejména chemii. Absolvoval 1778. Pak pracoval v otcově firmě, kde se věnoval zejména obchodu chemikáliemi. V této době se začal zajímat o české vlastenecké snahy. Stal se přítelem Josefa Jungmanna, podílel se na přípravách později vydaného Slovníku česko-německého, 1811 podpořil vydání Jungmannova překladu Miltonova Ztraceného ráje. Finančně pomáhal i jiným českým vlastencům. 1806–16 žil většinou v Rumburku a cestoval po Evropě (Německo, Itálie apod.). 1817 byl jmenován sekretářem vyslanectví Rakouska v Buenos Aires, kde pracoval do 1818. Po návratu do Evropy se usadil ve Vídni a 1822 se stal úředníkem. Kontakt s českým vlasteneckým prostředím udržoval i za svého vídeňského pobytu. Publikoval v českých časopisech, zejména v Kroku, ponejvíce krátké, česky psané články. Zaměřoval se v nich hlavně na zeměpisnou a přírodovědnou tematiku. Rozsáhlejší časopiseckou práci představovala Rozprava o literatuře vesměs a žádosti (1827). Věnoval se v ní možnosti vzniku společného všeslovanského jazyka a společné literatury. Názorově se ztotožnil s Jánem Kollárem a nevyhnul se tak střetu s Josefem Jungmannem, který zastával realističtější stanoviska.

D: V. M. K. B., Rozprava o literatuře a žádosti, in: Krok 2, 1827, s. 2n.

L: OSN 3, s. 805n.

Jitka Lněničková