BERINGER Jan 24.3.1848-14.12.1901

Z Personal
Jan BERINGER
Narození 24.3.1848
Místo narození Praha
Úmrtí 14.12.1901
Místo úmrtí Telč
Povolání 53- Historik
61- Pedagog
62- Osvětový nebo veřejný činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 440

BERINGER, Jan, * 24. 3. 1848 Praha, † 14. 12. 1901 Telč, pedagog, historik, osvětový a veřejný činitel

Střední školu navštěvoval v Praze a v Plzni. Pak se připravoval na studium bohosloví v plzeňském františkánském klášteře. Z teologické fakulty na pražské univerzitě záhy přešel na tamní fakultu filozofickou, kde si zapsal historii a zeměpis. Studia těchto disciplín ukončil 1876. B. 1878 přijal místo suplujícího učitele na reálce v Telči. Na stejné škole 1885 dostal definitivu, 1890 byl jmenován středoškolským profesorem a vyučoval tam až do smrti. Od 1897 působil též jako správce (ředitel) telčské průmyslové pokračovací školy. B. se angažoval v českém politickém, kulturním a osvětovém životě Telče. Založil Muzejní spolek a 1897–1901 pracoval jako první kustod městského muzea. Předsedal místnímu odboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a podílel se na činnosti vlasteneckých spolků, mj. Občanské besedy, Literárního klubu a Učitelského spolku. Věnoval se i historii a místopisu západní Moravy. S profesorem Janem Janouškem napsal a vydal dvě monografie o dějinách velkostatků a měst (Město a panství Telč, 1891, Město a panství Dačice, 1893). B. práce byla oceněna jmenováním čestným občanem města Dačic. Byl pochován v Telči.

L: Kdo byl kdo z telčských osobností, 1996, s. 5n.; Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě, 2000, s. 15n.

Bohumír Smutný