BERINGER Jiří Samuel †1702/1704

Z Personal
Jiří Samuel BERINGER
Narození ?
Úmrtí 1702/1704
Místo úmrtí Praha
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 440

BERINGER, Jiří Samuel (též BERYNGER, BERINKER), * ?, † 1702/04 ? Praha, knihtiskař

Údaje o původu a vzdělání nejsou známy. Zřejmě 1696 až 1700 nebo 1697–99 pracoval jako faktor či správce v tiskárně arcibiskupství pražského, umístěné v semináři sv. Norberta v Královském dvoře. 1700–02 či 1701–04 se stal samostatným knihtiskařem v domě U Tří králů na Starém Městě pražském. Vydával drobnější českou, německou a latinskou nábožensky vzdělávací literaturu v nepříliš kvalitním technickém provedení a jen s běžnými ozdobami (mj. Zpráva o svátosti pokání, obzvláštně ženskému pohlaví ku potěše složená, 1701). Po B. smrti tiskárnu pravděpodobně do 1723 vedla jeho manželka Barbora Františka, a to zřejmě za pomoci faktorů J. J. Behra, L. Caja a M. Seissenhofera. Není přesně doloženo, zda své tisky Barbora prodávala sama, nebo zda je rozšiřoval Jan Konrád Mull, bývalý zástupce knihkupeckých závodů v Kolíně nad Rýnem a knihkupec u sv. Salvátora na Starém Městě pražském. Po Barboře se vedení ujal syn Petr Antonín B. Tiskárna zanikla buď na sklonku dvacátých let, nebo ve čtyřicátých letech 18. století.

L: KSN 1, s. 514; Jireček 1, s. 66; J. Volf, Dějiny českého knihtisku do roku 1848, 1925, s. 85n.; K. Nosovský, Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého, 1927, s. 130; Č. Zíbrt, Z dějin českého knihtiskařství, 1939, s. 97; K. Chyba, Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860, in: Příloha sborníku PNP, Strahovská knihovna 1, 1966, s. 57.

Hana Bočková