BERKA z Dubé Hynek ?1300-1348

Z Personal
Hynek BERKA z Dubé
Narození před 1300
Úmrtí 1348
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 444

BERKA z Dubé, Hynek, * před 1300 ?, † 1348 ?, český velmož, purkrabí Pražského hradu

Původ B. je interpretován různě. Jeho otcem byl pravděpodobně Hynek z Dubé, ztotožňovaný někdy s Jindřichem ze Žitavy. Starší česká historiografie vymezovala působení B. otce mezi 1249–1309.

B. se poprvé objevil v pramenech 1316. Byl prvním z rodu Berků, který používal současně označení z Dubé. 1319 se zúčastnil tažení krále Jana Lucemburského do Budyšínska (Horní Lužice). Panovníka doprovázel i při jeho cestě za připojením slezských území 1327 a 1336 se zúčastnil křížového tažení na Litvu. 1331 byl pověřen správou Hlohova, od 1327 až do smrti zastával úřad purkrabího Pražského hradu. K jeho rozsáhlým državám patřilo Jestřebí, Mšeno, Kuřivody. Od Jindřicha z Lipé získal také panství Lipá. Po smrti svého bratra Hynáčka z Housky (údaje k 1316–20) připojil ještě Housku. V zástavním držení měl Kladsko a královské panství Bezděz, na němž založil město Bělá. Prameny uvádějí i B. bratry, vedle zmíněného Hynáčka to byli Půta z Frýdlantu (údaje k 1295–1318) a Hynek Žák (olomoucký biskup 1326–33). Doložena je B. manželka Anežka († 1363) a synové Jindřich- -Hynek (údaje k 1337–61) a Jindřich (údaje k 1348–1402).

L: OSN 1, s. 88; 3, s. 813n.; 8, s. 78; 11, s. 795; 14, s. 393n.; 16, s. 68n.; 19, s. 768n.; 21, s. 952n., 24, s. 650n.; W. Hieke, Die Berka von Duba und ihre Besitzungen in Böhmen, in: MVGDB 24, 1886, s. 116n.; V. Novotný, České dějiny I/3 a I/4, 1928, 1937; J. V. Šimák, Kniha československá I, 2, 1924; Kniha o Housce, 1930; České dějiny I, 5, 1938; J. Šusta, Dvě knihy českých dějin. Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300–1308; České dějiny II/1 a II/2, 1935, 1939; F. Panáček, Počátky pánů z Klinštejna a Ronova, in: Muzejní a vlastivědná práce ČSPS 2, 1992, s. 84n.; M. Sovadina, Dvůr Václava I., in: SAP 45, 1995, s. 3n.; Ronovci a Žitava ve 13. a v 1. čtvrtině 14. století, in: Bezděz 6, 1997, s. 7n.; Rozrod žitavských Ronovců ve druhé polovině 13. století, in: Bezděz 7, 1998, s. 15n.; Jindřich z Lipé I. První muž království, in: ČMM 118, 2001, s. 5n.; V. Vaníček, Velké dějiny zemí Koruny české 1250–1310, II. a III., 1999–2002; D. Malá, Skladba pražského dvora za vlády Václava II., in: MHD 9, 2003, s. 98n.; L. Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české 1310–1402, IV. a, IV. b, 2003–2004; J. Urban, Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu, 2004.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Dana Dvořáčková-Malá