BEUER Gustav 24.2.1893-21.3.1947

Z Personal
Gustav BEUER
Narození 24.2.1893
Místo narození Liberec
Úmrtí 21.3.1947
Místo úmrtí Berlín (Německo)
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 461-462

BEUER, Gustav, * 24. 2. 1893 Liberec, † 21. 3. 1947 Berlín (Německo), politik

Narodil se v rodině přadláka. Vystudoval učitelský ústav, pracoval v obchodě a stal se spoluvlastníkem exportní firmy v Jablonci nad Nisou. Před první světovou válkou působil v německém dělnickém hnutí na Liberecku. 1919–21 zastával funkci starosty města Smržovka. 1921 se jako přední německý levicový sociálnědemokratický funkcionář podílel na založení německé sekce Komunistické strany Československa a byl zvolen do jejího prvního ústředního výboru. V KSČ působil v řadě funkcí nejdříve jako okresní (v Jablonci nad Nisou, Liberci) a krajský tajemník (v Karlových Varech, Liberci). 1926 se stal pracovníkem agitačně propagačního oddělení ústředí strany v Praze. Ve vnitrostranických bojích se připojil k levému křídlu vedenému K. Gottwaldem. Ve dvacátých letech pracoval také jako redaktor německých komunistických časopisů Vorwärts vydávaného v Liberci a Die Rote Fahne v Praze. 1935–38 byl za KSČ zvolen poslancem do Národního shromáždění. Vystupoval proti separatistickým tendencím henleinovské Sudetendeutsche Partei. Po zákazu KSČ v říjnu 1938 emigroval v prosinci do Velké Británie. Zde řídil činnost skupiny německých komunistických emigrantů z ČSR, tzv. Beuer-Gruppe. 1942 byl spoluzakladatelem sdružení Einheitsausschuss der sudetendeutschen Antifaschisten, které sjednocovalo německé demokraticky orientované emigranty ve Velké Británii. Byl stoupencem obnovy ČSR v původních (předmnichovských) hranicích. Po skončení druhé světové války odešel do sovětské okupační zóny ve východním Německu.

D: Berlin or Prag? The Germans of Czechoslovakia at the Cross-Roads, London 1944; New Czechoslovakia and her Historical Background, London 1947; Die Zukunft der tschechoslowakischen Deutschen (s H. Ripkou), London b. d.

L: PSD 1, s. 52; MČE 1, s. 445; BHDE 1, s. 60n.; J. Křen, V emigraci: západní zahraniční odboj 1939–1940, 1969, passim.

P: SOkA Jablonec nad Nisou, pozůstalost Meissner.

Vlastislav Lacina