BIEDERMANN Gustav 15.5.1815-30.4.1890

Z Personal
Gustav BIEDERMANN
Narození 15.5.1815
Místo narození Český Dub
Úmrtí 30.4.1890
Místo úmrtí Podmokly (č. o. Děčín)
Povolání 56- Filozof
15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 488

BIEDERMANN, Gustav, * 15. 5. 1815 Český Dub, † 30. 4. 1890 Podmokly (č. o. Děčín), lékař, filozof

Medicínu vystudoval na pražské univerzitě a po jejím skončení se usadil jako praktický lékař v Podmoklech, kde pracoval celý život. Už v době vysokoškolského studia ho vedle lékařských věd zaujala filozofie, které se soustavně věnoval. Ovlivnila ho německá klasická filozofie, zejména dílo G. W. F. Hegela. Lékařské vzdělání ho však pravděpodobně dovedlo k vlastnímu přetvoření Hegelovy triády idea – příroda – duch. Syntézu ducha a přírody představoval v jeho filozofické koncepci život. 1856–90 publikoval řadu obsáhlých pojednání, ve kterých se mj. zabýval ve své době populární klasifikací věd. Tato klasifikace také navazovala na osobitě interpretovanou Hegelovu filozofickou koncepci.

D: Die spekulative Idee in Humboldts Kosmos, ein Beitrag zur Vermittlung der Philosophie und die Naturforschung, 1849; Die Wissenschaftslehre 1–3 (Lehre vom Bewußtsein, Lehre des Geistes, Seelenlehre), Leipzig 1856–60; Kants Kritik der reinen Vernunft und die Hegelsche Logik, 1869; Die Wissenschaft des Geistes, 3. vyd., 1870; Metaphysik in ihrer Bedeutung für die Begriffswissenschaft, 1870; Zur logischen Frage, 1870; Die Naturphilosophie, 1875; Philosophie als Begriffswissenschaft I–III, 1878–80; Philosophie der Geschichte, 1884; Philosophie des Geistes, des Systems der Philosophie 1–3 (Naturphilosophie, Philosophie des menschlichen Lebens, Religionsphilosophie), Prag – Leipzig 1886–89; Philosophie als Begriffswissenschaft, Moral, Rechts- und Religionsphilosophie, Prag – Leipzig 1890.

L: F. Ueberweg, Grundriß der Geschichte der Philosophie IV. Die deutsche Philosophie des neunzehnten Jahrhunderts und der Gegenwart, Berlin 1923, s. 923; J. Král, Československá filosofie, 1937; OSN 4, s. 25; BL 1, s. 92; SČF 1, s. 37n.

Pavla Vošahlíková