BIRK Erwin 17.12.1892-23.8.1931

Z Personal
Erwin BIRK
Narození 17.12.1892
Místo narození Altona (dnes č. Hamburku, Německo)
Úmrtí 23.8.1931
Místo úmrtí Ústí nad Labem
Povolání 30- Odborník chemického průmyslu nebo barvírenství
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 516-517

BIRK, Erwin, * 17. 12. 1892 Altona (dnes č. Hamburku, Německo), † 23. 8. 1931 Ústí nad Labem, chemik, pedagog

Po absolvování altonského reálného gymnázia a po krátké praxi v továrně na stroje studoval obor strojírenství na vysoké technické škole v Charlottenburgu (dnes součást Berlína) a později chemii na hannoverské technice. Před absolutoriem narukoval a 1914–19 působil v armádě jako pilot. Vysokoškolské studium ukončil 1921 na hannoverské technice a získal titul doktor technických věd. Nastoupil jako asistent na báňskou vysokou školu v Clausthalu (u Berlína), kde se soustředil na problematiku hornictví a hutnictví. Byl tam také jmenován ředitelem Laboratoře pro chemické a metalurgické produkty, neboť se ukázalo nezbytným podložit do té doby pouze teoretickou výuku přírodních a technických věd laboratorním cvičením. Mnoho času věnoval vědeckému bádání. Jeho odborný zájem se soustřeďoval i na vysokotlaké kotle a jejich využití. Obsáhlou práci s touto problematikou uveřejnil 1926 v časopise Metallbörse. Spolupracoval s lesnickou akademií v Mündenu, neboť se zabýval také využitím přírodní pryskyřice. Své vědecké práce uveřejňoval především v časopise pro anorganickou chemii Zeitschrift für anorganische allgemeine Chemie. Jeho publikované články byly v odborných kruzích vysoce ceněny. 1930 se po nostrifikaci doktorátu a habilitaci stal soukromým docentem pro obor anorganické chemie na pražské německé technice. Kromě anorganické chemie, kde se zabýval především vlastnostmi komplexních solí kobaltu, soustředil svoji pozornost na koloidní chemii. Studoval mj. její typické disperzní soustavy, jako jsou aerosoly, mlhy, dýmy, prachy, emulze a pěny. Dále shromažďoval materiály k zpracování dějin postupů, jimiž se mění chemická podstata zpracovávaných látek. Šlo o rozsáhlou oblast technické chemie, do té doby roztříštěnou v mnoha vědeckých pojednáních. Zároveň své síly soustředil na zpracování souhrnných dějin chemie, které se mu však nepodařilo dokončit.

D: Analytical application of iodine trichloride for oxidations and of sodium formate for reductions, in: Angewandte Chemie 41, 1928, s. 751; Molecular and atomic volumes. XX. Density measurements of iodine chloride, in: Zeitschrift für anorganische allgemeine Chemie 172, 1928, s. 395n.; Hydrated cobaltic fluoride, in: tamtéž, 166, 1927, s. 284n.; Molecular and atomic volumes. XVI. The volumes of nitrato- and nitritocobaltiates, in: tamtéž, 164, 1927, s. 241n.; Two forms of cobalto-naphthalenesulfonate, in: tamtéž, 159, 1926, s. 125 (s W. Biltzem); Molecular and atomic volumes. XI., The volume of chloro-and aquo-cobaltam-mines, in: tamtéž, 158, 1926, s. 111n.; Molecular and atomic volumes. X. Volumes of some complex cobalt salts, in: tamtéž, 153, 1926, s. 115n. (s W. Biltzem); Molecular and atomic volumes. IX. Isomers of chromic chloride hydrate and chromous chloride hexahydrate, in: tamtéž, 150, 1926, s. 20n. (s W. Biltzem); Cobaltous iodide, in: tamtéž, 128, 1923, s. 45n. (s W. Biltzem).

L: Birk, s. 91; Deutsche technische Hochschule Prag, Vorlesungsverzeichnis, Studien und Studienplan für das Jahr 1931/32, 1931, s. 83.

Jiřina Masnerová