BIRNBAUMOVÁ Alžběta 16.3.1898-18.11.1967

Z Personal
Alžběta BIRNBAUMOVÁ
Narození 16.3.1898
Místo narození Volyně
Úmrtí 18.11.1967
Místo úmrtí Praha
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 519

BIRNBAUMOVÁ, Alžběta (roz. Breindlová), * 16. 3. 1898 Volyně, † 18. 11. 1967 Praha, historička umění

Na filozofické fakultě UK studovala v semináři svého pozdějšího manžela, profesora Vojtěcha Birnbauma (1877–1934) dějiny umění. Tam se zrodila její specializace na architekturu. Byla výraznou osobností Birnbaumovy školy. Věnovala se redakčně i autorsky projektu Soupis památek historických a uměleckých v Čechách. 1938 se stala redaktorkou rozsáhlé edice drobných monografií o českých a moravských památkách a historických městech Poklady národního umění, kterou vydávaly Výtvarný odbor Umělecké besedy a Sdružení přátel baroka pro studium barokního a církevního umění v Umělecké besedě. V této edici se B. uplatnila i autorsky. Od konce 20. let se zabývala také zahradní architekturou a v tomto oboru publikovala několik průkopnických prací. Po smrti manžela uspořádala jeho pozůstalost publikovanou jako Listy z dějin umění. V 50. letech byla perzekvována a její pracovní a publikační možnosti zůstaly až do konce života omezeny. Věnovala se soupisu pražských památek v Soupisné komisi a v Pražském středisku státní památkové péče a ochrany přírody.

D: K dějinám zámku Troja u Prahy, in: PA 35, 1926/27, s. 404n.; Vázy v zahradě zámku Troja u Prahy, 1927; Soupis památek historických a uměleckých v Čechách XLIV. Politický okres čáslavský, 1929; Pražské zahrady. Kniha o Praze, sv. 2, 1931, s. 65n.; Petřín ve středověku. Kniha o Praze, sv. 4, 1933, s. 5n.; Kostel sv. Ignáce na Novém Městě, 1940; Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, 1942; Vojtěch Birnbaum (výbor z díla), in: Listy z dějin umění, 1947; Město Strakonice, 1947; Strakonický hrad, 1947; Volyně, Čestice, Dobrš, 1947; O záchranu středověké zahrady a ostatních památek v Řepici u Strakonic, in: Zprávy památkové péče 16, 1956, s. 15n.; Zahrada u paláce Vratislavského na Malé Straně, 1958; Rekonstrukce dvou moravských renesančních zahrad, in: SPFFBU F 5, 1961, s. 257n.; Dvě nejkrásnější zahrady severního svahu Petřína, in: Staletá Praha 4, 1969, s. 126n. (spoluautor M. Volek); Některé zahrady na severním svahu Petřína, in: Staletá Praha 3, 1969, s. 126n. (spoluautor M. Volek).

L: OSND 1/1, s. 628; SČSVU 1, s. 167; Umění 17, 1969, s. 106.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Vladimír Czumalo