BITTNER Jakub †1704-1705

Z Personal
Jakub BITTNER
Narození ?
Úmrtí koncem 1704-leden 1705
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 524-525

BITTNER, Jakub (též BÜTTNER), * ?, † koncem 1704 – leden 1705 ?, báňský odborník

Působil ve státní báňské správě habsburské monarchie, od 1690 jako hormistr v Příbrami. V jeho kompetenci byly doly na rudy stříbra a olova na Příbramsku a zlaté doly v Novém Kníně, Jílovém a Kašperských Horách. Doly převzal ve velmi neutěšeném stavu. 1690 obnovil práce v Jílovém, kde zahájil ražbu radlické dědičné štoly. Zasloužil se o to, že po stagnaci od poloviny 16. století došlo k oživení těžby rud stříbra na Březových Horách.

1699 předložil české komoře dvě memoranda s návrhy na rozšíření průmyslu a obchodu v Čechách. Doporučoval zavádět výrobu oceli, minerálních barviv, zpracování vlny, zřízení odborných kolegií a odborného vzdělávání v hornictví a obchodu, podporu exportu, shromáždění statistických dat o vývozu a dovozu. Tyto návrhy představovaly ojedinělý příklad merkantilistického myšlení v českém prostředí.

L: J. Diviš, Státní doly na stříbro a olovo v Příbrami, 1926, s. 37n.; L. Kubátová, Příspěvek k příbramské horní správě, in: Vlastivědný sborník Podbrdska 5, 1971, s. 93n.

Pavel Vlašímský