BLAŽEK Felix 1.2.1879-17.3.1973

Z Personal
Felix BLAŽEK
Narození 1.2.1879
Místo narození Alsworstadt (Rakousko)
Úmrtí 17.3.1973
Místo úmrtí Karlovy Vary
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 548

BLAŽEK, Felix (též ZOGELMANN, ZOGELMAN, vl. jm. Antonín Zoglmann), * 1. 2. 1879 Alsworstadt (Rakousko), † 17. 3. 1973 Karlovy Vary, učitel, prozaik

B. matka Karolina Zoglmannová pocházela z Pošumaví z Kdy ně. Do Vídně přišla za prací a B. se narodil jako nemanželský. 1885 osiřel a otčím jej umístil do nalezince. Odtud byl B. poslán do rodiště své matky, tam pak navštěvoval obecnou školu. Tehdy se o něho starala pěstounka. 1892 začal studovat na gymnáziu v Domažlicích a živil se příležitostnými pracemi. Po maturitě 1900 odešel do Vídně, absolvoval tam jeden rok studia práv a vrátil se do Čech. Ve studiu pokračoval v Praze na filozofické fakultě (obor čeština a němčina ukončil 1905). Vysvědčení učitelské způsobilosti získal 1906 pro výuku češtiny na reálce a gymnáziu, 1907 vykonal ještě rozšiřovací zkoušku. 1905–07 se stal suplujícím profesorem na státním gymnáziu v Domažlicích, pak na jeden rok v Chrudimi. 1908–19 byl profesorem na státním gymnáziu v Rokycanech. Tam se též 13. 9. 1919 oženil a 1923 se mu narodila dcera Marie. 1918–19 ze zdravotních důvodů přerušil pedagogickou činnost. Pak nastoupil v Klatovech, kde učil dvacet let až do penze 1939. Ke konci života přesídlil trvale do Karlových Varů.

Do literatury vstoupil teprve až v pozdním věku jako spisovatel pro mládež. 1932 uveřejnil první část dvoudílné prózy Dětství obecního Pepíčka, kterou věnoval příběhům o obecním sirotkovi. Na jeho postavě vylíčil smutnou historii vlastního dětství. Ve svých autobiografických vzpomínkách na dětství a mládí a školní léta zachytil kulturní ovzduší českého maloměsta konce 19. století (druhý díl, Obecní Pepíček studentem, 1933). B. próza se nevyhnula tendencím sociálním i výchovným. Užíval pseudonym V. Zdík. Pod vlastním jménem publikoval 1946 pouze knihu Kdyně v díle a životě J. Š. Baara.

L: E. Felix, Chodsko v našem písemnictví, 1940, s. 105; J. F. Urban, Úvodím Radbuzy, 1941, s. 96; LČL 1, s. 250 (kde chybné místo narození Vídeň).

P: Biografický archiv ÚČL, Praha

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marcella Husová