BLAŽEK Josef Tomáš 7.3.1884-21.8.1962

Z Personal
Josef Tomáš BLAŽEK
Narození 7.3.1884
Místo narození Dolní Kalná u Nové Paky
Úmrtí 21.8.1962
Místo úmrtí Praha
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 552

BLAŽEK, Josef Tomáš, * 7. 3. 1884 Dolní Kalná u Nové Paky, † 21. 8. 1962 Praha, malíř, ilustrátor, kreslíř, grafik, pedagog

Studoval na UMPRUM u malířů Emanuela Krescence Lišky, Jana Preislera a u Arnošta Hofbauera a po dva roky na AVU v Praze u Maxe Pirnera. Pak podnikl studijní cestu do Mnichova a dva roky pracoval jako asistent kreslení v Hradci Králové. Odtud přišel znovu k Pirnerovi do Prahy. B. začínal malbami figurálních kompozic a portrétů, později maloval krajiny akvarelem a temperou. Jeho obrazy se vyznačovaly realistickým podáním, B. se nepřiklonil k žádnému uměleckému směru. Věnoval se také freskovému malířství. Během první světové války restauroval s Oldřichem Blažíčkem fresky v chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě pražském. Samostatně vytvořil fresky pro kostel sv. Prokopa v Březových Horách a pro několik českých záložen. Pracoval též jako žádaný knižní a časopisecký ilustrátor. Jako první z knih ilustroval 1909 Annu Kareninu pro nakladatele Josefa Richarda Vilímka. 1925–35 kreslil pravidelně pro deník Venkov. Především však proslul jako humoristický kreslíř časopisu Kopřivy. Tam své práce podepisoval často pseudonymy F. Jeteba, Alois Kuchař, J. O. Oedtl a Ant. Husák. Nevěnoval se jen vlastní tvůrčí práci, ale také učil. Byl členem Jednoty umělců výtvarných. Vystavoval mj. v Benátkách (1918), Bratislavě (1926), v Topičově salonu v Praze, na Výstavě soudobé kultury v Brně (1928) a v Obecním domě v Praze (1943). Jeho dílo je zastoupeno v Okresním muzeu a galerii v Jičíně.

D: obrazy: Polibek na schodech, 1920; Bělisko, 1928.

L: OSND 1/1, s. 638; ISN 3, s. 11; KSN 1, s. 573; Saur 11, s. 468; Toman 1, s. 69.

Hana Karkanová