BLAŽEK Miroslav 13.5.1916-26.3.1983

Z Personal
Miroslav BLAŽEK
Narození 13.5.1916
Místo narození Vápenný Podol u Heřmanova Městce
Úmrtí 26.3.1983
Místo úmrtí Brno
Povolání 12- Geograf
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 553

BLAŽEK, Miroslav, * 13. 5. 1916 Vápenný Podol u Heřmanova Městce, † 26. 3. 1983 Brno, ekonomický geograf

Vyrůstal v Brně, kde také absolvoval gymnázium. 1934–39 studoval geografii na Masarykově univerzitě, uzavření českých vysokých škol nacisty mu zabránilo obhájit disertační práci (zpracovával ji u F. Koláčka na téma Sídelní zeměpis Židlochovicka). Studia dokončil až po osvobození. 1945–48 pracoval na Osidlovacím úřadě, 1948–51 na Generálním sekretariátu Hospodářské rady při předsednictvu vlády, kde se věnoval regionálnímu plánování. 1951 přešel jako odborný asistent na Vysokou školu ekonomickou, kde byl 1952 pověřen vedením nově zřízené katedry hospodářské geografie. Ve stejném roce (1952) se na základě knihy Sídla v Československu habilitoval. 1964 byl jmenován profesorem a zároveň se stal vedoucím katedry geografie oblastí. Od 1967 pak pracoval v Geografickém ústavu ČSAV v Brně, kde vybudoval oddělení ekonomické geografie. B. vztahy s pražskou přírodovědeckou fakultou byly dlouhodobě poznamenány jistou rivalitou. Aktivně se účastnil práce Československé společnosti zeměpisné, byl např. členem redakční rady jejího Sborníku.

B. dílo obsáhlo téměř celou oblast ekonomické a sídelní geografie. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se výrazně podílel na zpracování osidlovacího plánu pohraničních území Čech a Moravy. Do sídelní geografie zasáhl mj. tím, že se zabýval otázkou vymezování aglomerací, ale především se věnoval ekonomické geografii Československa. Jeho díla – zejména Hospodářský zeměpis Československa, prvně vydaný 1958 – byla opakovaně vydávána a překládána do cizích jazyků. Ovlivnil i další geografické obory. Zabýval se např. analýzou rozmístění průmyslových podniků, rozmístěním pracovních sil, ekonomickou regionalizací či otázkami územně správního členění (kompletní bibliografie obsahuje přes 250 prací). Psal i vysokoškolská skripta (zejména pro studenty VŠE), učebnice pro střední školy a hesla z oboru geografie pro různé encyklopedie, 1975 zpracoval heslo Československo i pro Encyclopedii Britannicu.

D: (výběr): České pohraničí (spoluautor), 1947; Sídla v Československu, 1951; Hospodářský zeměpis Československa (1958, vyšel i v ruštině, němčině a holandštině); Vymezení městských aglomerací v ČSSR, 1962; Hospodářsko geografický přehled socialistických zemí, 1963; Politická a ekonomická geografie, 1967; Ekonomicko geografická regionalizace, 1977; Obecná ekonomická geografie (s M. Riedlovou a F. Brabcem), 1983.

L: Prof. dr. M. Blažek pětašedesátníkem, in: Sborník Československé geografické společnosti 86, 1981, s. 123n.; ČBS, s. 53; J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo – naši cestovatelé a geografové, 1998, s. 68; Tomeš 1, s. 106.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek