BLAŽEK Vlastimil 23.9.1878-19.3.1950

Z Personal
Vlastimil BLAŽEK
Narození 23.9.1878
Místo narození Brno
Úmrtí 19.3.1950
Místo úmrtí Praha
Povolání 80- Mecenáš nebo organizátor hudebního života
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 555

BLAŽEK, Vlastimil, * 23. 9. 1878 Brno, † 19. 3. 1950 Praha, archivář, hudebník

Otec Matyáš B. (1844–1896) byl profesorem učitelského ústavu v Brně. (Přeložil mj. do češtiny část latinské učebnice kompozice Johanna Josefa Fuxe Gradus ad Parnassum, 1725, pro Hudební listy vydávané v Brně Leošem Janáčkem).

Po maturitě na brněnském gymnáziu B. studoval v Praze práva (1898–1903), filozofii (1904–09), v oboru hudební věda pak promoval na Komenského univerzitě v Bratislavě až 1923. Obsáhlé hudební vzdělání získal v Brně u Leoše Janáčka, v Praze v klavírních školách Josefa Jiránka a Adolfa Mikeše. Skladbu studoval u Vítězslava Nováka a u Franze Schrekera ve Vídni. Pracoval jako hudební archivář, a to 1899–1909 v Černíkovicích, Praze a Rychnově nad Kněžnou u Bohuslava hraběte z Kolowrat, 1910–19 v Častolovicích a ve Vídni u Sternbergů a 1920–26 v lobkovickém zámeckém archivu v Roudnici nad Labem. 1926–40 byl archivářem pražské konzervatoře, kde také vyučoval dějiny hudby a filozofickou propedeutiku. Podnikl řadu studijních cest po archivech v Německu, Itálii, Belgii a Holandsku. 1928–31 psal jako hudební referent do Národních listů. Spolupracoval s řadou odborných archivních a hudebních společností (mj. 1927 spoluzakládal Mozartovu obec v Praze na Bertramce, uspořádal její archiv a do 1938 byl jejím jednatelem). 1927 instaloval československou hudební expozici na Mezinárodní hudební výstavě ve Frankfurtu nad Mohanem. Fotograficky dokumentoval vzácné tisky, rukopisy a muzejní předměty, účinkoval na koncertech jako pianista a varhaník, rozvíjel obsáhlou přednáškovou činnost. Jeho publikace jsou rozptýleny v řadě časopisů (Auftakt, Česká hudba, Hudba a škola, Hudební výchova, Listy Hudební matice, Listy filologické ad.), ve sbornících a v denících.

D: Výroční zprávy pražské konservatoře, od 1925/26; Bertramka, 1934; Bohemica v lobkovickém zámeckém archivu v Roudnici nad Labem, 1. část: Pavel Vranický a Antonín Vranický, 1936; Mozart. Pobyt v Praze. Čeští skladatelé jeho doby, 1937; Mozart 1787–1937, 1937; Sborník na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze, 1936 (ed.).

L: ČsB, série B, 25. 4. 1940, nestr.; HS 1, s. 107 (se soupisem časopiseckých prací); J. Hoffmannová – J. Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000, s. 91.

P: MZA Brno, fond E 67, sbírka matrik, č. 17136, f. ú. Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně, matrika narozených, sv. X, s. 208.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jitka Ludvová