BLASCHKA rodina podnikatelů v textilním průmyslu

Z Personal
BLASCHKA rodina podnikatelů v textilním průmyslu
Narození 7.2.1810
Místo narození Hodkovice nad Mohelkou u Liberce
Úmrtí 6.6.1900
Místo úmrtí Hodkovice nad Mohelkou u Liberce
Povolání 33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 541

BLASCHKA, rodina podnikatelů v textilním průmyslu

Zakladatel rodinného podnikání Konrad B. st. (* 7. 2. 1810 Hodkovice nad Mohelkou u Liberce, † 6. 6. 1900 Hodkovice nad Mohelkou u Liberce) získal kapitál obchodem se sklem. 1836 založil spolu s černobarvířem Franzem Hillerem a obchodníkem Antonem Mayem privilegovanou továrnu na vlněné zboží v Hodkovicích. Podnik s názvem Blaschka und Comp. sídlil v jednoposchoďové budově poblíž silnice do Jablonce nad Nisou a byl postupně rozšiřován. 1843–44 dali společníci vybudovat barvírnu, apretovnu a tiskárnu. Závod však nepřinášel předpokládané zisky a společníci zamýšleli výrobu ukončit. Obrat nastal až po 1849. Partneři si 1854 rozdělili získaný kapitál a dále podnikali samostatně. B. přenesl výrobu do Hory Svaté Kateřiny. Již 1856 dal přestěhovat tiskárnu, barvírnu a apretovnu nazpět do Hodkovic. V Hoře Svaté Kateřiny zůstala jen strojní přádelna, která však byla 1871 přemístěna a spojena se zbylými provozy. Firma zahajovala výrobu s ručními stavy, ke kterým přibyly stavy mechanické včetně žakárových. 1883 byl provoz rozšířen o druhou tiskárnu a byl napojen na městský vodovod. Na konci devadesátých let v továrně pracovalo na sedm set dělníků a techniků. K 1. 1. 1896 zakladatel předal firmu synům Johannu a Maxi B.

Johann B. (* 23. 4. 1841 Hodkovice nad Mohelkou u Liberce, † 5. 11. 1906 Vídeň v Rakousku) převzal k 1. 1. 1896 s mladším bratrem Maxem B. vedení rodinného podniku. Oba dali zřídit firemní sklady ve Vídni a v Praze. B. 1883–88 zasedal jako poslanec vídeňské říšské rady. Max B. (* 30. 1. 1862 Hodkovice nad Mohelkou u Liberce, † 26. 12. 1923 Hodkovice nad Mohelkou u Liberce) se od 1. 1. 1896 stal s Johannem B. spoluvlastníkem firmy Blaschka und Comp. a 1906, po bratrově smrti, byl jediným majitelem této továrny na vlněné zboží. Další ze synů zakladatele firmy Konrad B. ml. (* 11. 11. 1849 Hodkovice nad Mohelkou u Liberce, † 2. 10. 1913 Český Dub u Liberce) založil společně s tchánem Franzem Schmittem továrnu na výrobu vlněného zboží v Českém Dubu a od 1901 byl jejím jediným majitelem. Jeho syn Hermann B. (* 15. 8. 1888 Český Dub u Liberce, † 5. 3. 1964 Attersee v Rakousku) převzal od otce firmu a působil jako poslední ředitel rodinné továrny na vlněné zboží v Českém Dubu. Závod postupně omezoval výrobu. Po první světové válce vyvíjela činnost pouze tkalcovna a potiskárna. Podnik byl 1938 zrušen.

L: GIÖ 4, s. 146n. a 176n.; K. Schiller, Böhmisch-Aicha, 1898, s. 215n.; K. Ressel, Heimatkunde des Reichenberger Bezirkes, 1905, s. 215n.; F. Hantschel, Biographien deutscher Industrieller aus Böhmen, 1920, s. 7; BL 1, s. 105n.; Myška, s. 48 (kde další literatura).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Aleš Zářický