BLECHTA Jáchym 12.9.1884-3.10.1957

Z Personal
Jáchym BLECHTA
Narození 12.9.1884
Místo narození Hrabyně u Opavy
Úmrtí 3.10.1957
Místo úmrtí Brno
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 565

BLECHTA, Jáchym (vl. jm. Raab, Antonín, po 1918 Ráb), * 12. 9. 1884 Hrabyně u Opavy, † 3. 10. 1957 Brno, básník, prozaik

Otec Prokop Raab byl lesníkem na samotě Přerovec u Suchých Lazec ve Slezsku. Tam B. prožil dětství a mládí. V Opavě vystudoval c. k. státní české gymnázium (maturita 14. 7. 1903). Od 1903 absolvoval osm semestrů práv v Praze (do 1908). Zprvu pracoval u soudu, od 1912 na poště v Opavě. 1925 se stal přednostou poštovního ředitelství v Košicích, 1936 poštovním prezidentem v Bratislavě. 1938 přesídlil do Brna, 1942 do Prahy. Za protektorátu byl penzionován. Po válce pracoval do 1948 opět jako poštovní prezident v Brně. Byl básníkem a povídkářem ze slezsko-německého pohraničí. Hlavními inspiračními zdroji jeho děl se stala příroda a osudy rázovitých postav rodného Opavska. V literárním díle počal rodný kraj oslavovat. Debutoval 1922 veršovanou romancí v nářečí o sirotkovi Hanka Praze. Idealizace a naivnost byly příznačné i pro B. sbírky veršů, v nichž opěvoval Slezsko a jeho národní existenci. Autobiografické rysy přinesly črty V zeleném království (1946). Řada B. děl zůstala v rukopisné pozůstalosti. Věnoval se také překládání z němčiny (E. Möricke, C. F. Mayer aj.), užíval pseudonymy. Pseudonym J. B. si vybral podle jména předka z matčiny strany Jáchyma Blechty z Outěchovic na Moravě, který se účastnil povstání 1620–21 a zemřel před popravou. Kromě toho se podepisoval i Jiří Havran.

L: nekrolog in: Slezský sborník 55, 1957, č. 4, s. 547n.; LČL 1, s. 251n.; Kulturní adresář 1936, s. 441; Padesát let českého gymnázia v Opavě, 1933, s. 108n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marcella Husová