BLYSSEMIUS Heinrich 1526-24.4.1586

Z Personal
Heinrich BLYSSEMIUS
Narození 1526
Místo narození Bonn (Německo)
Úmrtí 24.4.1586
Místo úmrtí Štýrský Hradec (Rakousko)
Povolání 56- Filozof
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 572

BLYSSEMIUS, Heinrich (též BLYSSEM, BLISSENIUS, Henricus), * 1526 Bonn (Německo), † 24. 4. 1586 Štýrský Hradec (Rakousko), teolog, duchovní, pedagog

Teologii studoval v Kolíně nad Rýnem, pak přešel na Collegium Germanicum v Římě, které ukončil 1555 a získal doktorát teologie, obdržel i kněžské svěcení a vstoupil do jezuitského řádu. Od 1556 působil v Praze, kam byl poslán zakladatelem řádu Ignácem z Loyoly spolu s 11 dalšími členy do koleje založené Ferdinandem I. V Praze začal vyučovat teologii a hebrejštinu, později i matematiku. Vedle odborných úkolů se v nově budované koleji podílel i na záležitostech organizačních a hospodářských. 1561 se stal jejím rektorem. Současně působil jako katecheta při metropolitním chrámu na Pražském hradě a jako kazatel arcivévody Ferdinanda při jeho pobytech v Praze. 1570 byl poslán do Štýrského Hradce, aby organizoval zřízení jezuitské koleje. Stal se pak jejím prvním rektorem a provinciálem jezuitského řádu pro Rakousko. Dva B. teologické traktáty vyšly tiskem v německém Ingolstadtu.

L: RSN l, s. 742; BOS 2, s. 282; DBE l, s. 573; BL 1, s. 111; A. Kroess, Geschichte der böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu I., Wien 1910, passim; Album Academiae Pragensis Societatis Jesu 1573–1617 (1565–1624), 1968 (ed. M. Truc), s. 3n.

Eliška Čáňová